Bouwen & Vestigen

  • Bedrijventerreinen

    Putten heeft meerdere bedrijventerreinen, namelijk Keizerwoert, Hoge Eng, Ambachtstraat en Smidspol.

  • Bestemmingsplannen

    Met het woord ‘bestemming’ wordt een functie zoals wonen, werken, groen of verkeer bedoeld. Een bestemmingsplan is dan ook een plan waarin de gemeenteraad vastlegt welke functies waar zijn toegestaan. Daarnaast bevat een bestemmingsplan de regels die gelden voor zo’n functie. Denk hierbij aan bouwhoogte, afstand tot de buren en of er bijgebouwen zijn toegestaan.

  • Omgevingsvergunning

  • Exploitatie overeenkomst, contract

  • Bouwstoffen, melding