Bouwen & Vestigen

 • Bedrijventerreinen in Putten

  Gemeente Putten heeft bedrijventerreinen: Keizerswoert, Hoge Eng en Ambachtstraat.

 • Uitgifte bedrijfsterrein

  De gemeente geeft bedrijfsterreinen uit. Bij gebruik van het bedrijfsterrein gelden voorwaarden. Deze voorwaarden vindt u in het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan.

 • Omgevingsplan (Bestemmingsplannen)

  Vanaf 1 januari 2024 werken wij met de Omgevingswet. Vanaf dat moment kennen we geen bestemmingsplannen meer, maar is er één omgevingsplan voor het hele grondgebied van de gemeente. Daarin staan niet alleen de regels die normaal gesproken in bestemmingsplannen stonden, maar in de loop van de tijd ook alle andere gemeentelijke regels voor de fysieke leefomgeving (denk aan milieuregels, kappen, uitwegen). Tot en met 2031 hebben gemeenten de tijd om alle regels over te zetten naar het nieuwe omgevingsplan.

 • Omgevingsvergunning

  Met één omgevingsvergunning regelt u in één keer de vergunningen op het gebied van: Bouw, Gebruiken, Monumenten, Kappen en Uitwegen.

 • Exploitatie overeenkomst, contract

  De gemeente maakt afspraken over het gebruiksklaar maken van bouwgrond met: Bouwondernemers, Woninginstellingen, Projectontwikkelaars en Verenigingen van particulieren (CPO).

 • Bouwstoffen

  Bouwbedrijven moeten een melding maken van de bouwstoffen die zij gebruiken voor bijvoorbeeld de bouw van een weg of brug.