Projecten

 • Bilderdijkstraat

  De gemeente is bezig met een gebiedsontwikkeling aan de Bilderdijkstraat – Jacob Catsstraat – P.C Hooftstraat. Het uiteindelijke plan is om de bebouwing te slopen en woningen en een nieuwe basisschool De Akker te bouwen. Dit zal in fasen gebeuren.

 • Centrumplan Putten

  Het centrum van Putten is één van de speerpunten uit het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Bouwen aan Putten’. Met de oplevering van het vernieuwde Kerk- en Fontanusplein is het eerste gedeelte van het Centrumplan Putten afgerond. Bekijk de video en lees de artikelen op onze gemeentelijke informatiepagina's in De Puttenaer.

 • Halvinkhuizen

  Lees meer over de plannen voor onze nieuwe woonwijk Halvinkhuizen. Deze nieuwe woningbouwlocatie was tot juli 2021 bekend onder de werktitel 'Putten-Zuid'.

 • Henslare bedrijventerrein

  Een duurzaam, aantrekkelijk en toekomstbestendig bedrijventerrein voor lokale ondernemers met aandacht voor klimaatadaptatie, circulariteit, energie, mobiliteit en biodiversiteit. Dat zijn de ambities voor het bedrijventerrein Henslare waar het adviesbureau Witteveen+Bos en de gemeente Putten mee aan de slag gaan. Voor het bedrijventerrein stellen wij een gebiedsvisie, stedenbouwkundige uitwerking en het omgevingsplan op. Het doel is om binnen het gebied 7 hectare netto bedrijventerrein aan te wijzen voor het vestigen van met name Puttens ondernemers. Onderdeel van dit proces is een breed participatieproces met de omgeving. In de loop van het jaar komt er meer informatie beschikbaar.

 • Herontwikkeling Gervenhof en Boni-locatie

  Van de Kolk Ontwikkeling en het college van burgemeester en wethouders van Putten hebben in mei 2021 overeenstemming bereikt over de herontwikkeling van de Gervenhof en de Boni-locatie in Putten. Het plan is om op de locaties 9 woningen, 28 appartementen en een supermarkt te realiseren.

 • Husselsesteeg

  De recreatieterreinen Hilary’s Camping (Husselsesteeg 22) en Camping ’t Goorzicht (Husselsesteeg 24) krijgen een woonbestemming. Op basis van het stedenbouwkundig plan kunnen er 36 nieuwe woningen worden gebouwd. U kunt kennisnemen van het plan via een online presentatie.

 • Meerjarenplan Samenleving 2023-2026

  Lees meer over het Meerjarenplan Samenleving 2023-2026

 • Omgevingsvisie Putten 2040

  Lees meer over de Omgevingsvisie Putten 2040.

 • Steenenkamer

  De gemeente Putten heeft met alle grondeigenaren overeenstemming bereikt over de aankoop van de gronden die nodig zijn voor de reconstructie van de Zuiderzeestraatweg en Waterweg. Dit betekent dat, bij een spoedig verloop van de bestemmingsplanprocedure, er in september 2021 kan worden gestart met de uitvoering van de werkzaamheden. Gelijktijdig met de reconstructie van de weg en de aanleg van het fietspad, gaan nutsbedrijven aan de slag met het vervangen en verleggen van kabels en leidingen.

 • Van Geenstraat

  De gemeente start in 2022 met groot onderhoud aan de Van Geenstraat. Een deel van de weg, ter hoogte van de sportparken, wordt verlegd. In de digitale ruimte vindt u het aangepaste voorlopig ontwerp.