Projecten

 • Bilderdijkstraat

  De gemeente is bezig met een gebiedsontwikkeling aan de Bilderdijkstraat – Jacob Catsstraat – P.C Hooftstraat. Het uiteindelijke plan is om de bebouwing te slopen en woningen en een nieuwe basisschool De Akker te bouwen. Dit zal in fasen gebeuren.

 • Centrumplan: Herinrichting winkelstraten

  Wij zijn bezig met de uitwerking van het Centrumplan; de herinrichting en vernieuwing van het kernwinkelgebied.

 • De Bosrande aan de Voorthuizerstraat

  Bosrande Putten B.V. en de gemeente Putten werken aan plannen om een duurzame, natuurinclusieve en gevarieerde woonwijk mogelijk te maken. Bedoeling is om te komen tot een gevarieerd aanbod van ruim 200 woningen.

 • Halvinkhuizen

  Lees meer over de plannen voor onze nieuwe woonwijk Halvinkhuizen. Eerder bekend onder de werktitel 'Putten-Zuid'.

 • Henslare

  Een duurzaam, aantrekkelijk en toekomstbestendig bedrijventerrein met aandacht voor klimaatadaptatie, circulariteit, energie, mobiliteit en biodiversiteit.

 • Herontwikkeling Gervenhof en Boni-locatie

  Van de Kolk Ontwikkeling en het college van burgemeester en wethouders van Putten hebben in mei 2021 overeenstemming bereikt over de herontwikkeling van de Gervenhof en de Boni-locatie in Putten. Het plan is om op de locaties 9 woningen, 28 appartementen en een supermarkt te realiseren.

 • Husselsesteeg

  De recreatieterreinen Hilary’s Camping (Husselsesteeg 22) en Camping ’t Goorzicht (Husselsesteeg 24) krijgen een woonbestemming. Op basis van het stedenbouwkundig plan kunnen er 36 nieuwe woningen worden gebouwd. U kunt kennisnemen van het plan via een online presentatie.

 • Meerjarenplan Samenleving 2023-2027

  Het gemeentelijke beleid voor sport, welzijn, cultuur, gezondheid, Wmo, jeugdhulp, werk & inkomen en schulddienstverlening staat opgeschreven in het Meerjarenplan Samenleving.

 • Omgevingsvisie Putten 2040

  Informatie over de Omgevingsvisie Putten 2040 en de Omgevingswet. Onder de titel 'Ik heb een plan' leest u meer over de participatieleidraad.

 • Opnieuw inrichten wegen Koudhoorn

  De asfaltverharding van de Hessenweg en de Wildforsterweg is onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat de restlevensduur van beide wegen slecht is en dat groot onderhoud moet worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden voeren wij uit in combinatie met het aanbrengen van bermverharding.