Projecten

 • Bilderdijkstraat

  De gemeente is bezig met een gebiedsontwikkeling aan de Bilderdijkstraat – Jacob Catsstraat – P.C Hooftstraat. Het uiteindelijke plan is om de bebouwing te slopen en woningen en een nieuwe basisschool De Akker te bouwen.

 • Brinkstraat

  Op donderdag 22 september 2022 heeft de gemeenteraad een budget ter beschikking gesteld voor het opstellen van de gebiedsvisie Brinkstraat. Beoogd resultaat is een passende stedenbouwkundige invulling te bepalen voor de Brinkstraat en de ontwikkeling op gang te brengen.

 • Centrumplan: Herinrichting winkelstraten

  Wij zijn bezig met de uitwerking van het Centrumplan; de herinrichting en vernieuwing van het kernwinkelgebied.

 • De Bosrande aan de Voorthuizerstraat

  Bosrande Putten B.V. en de gemeente Putten werken aan plannen om een duurzame, natuurinclusieve en gevarieerde woonwijk mogelijk te maken. Bedoeling is om te komen tot een gevarieerd aanbod van ruim 200 woningen.

 • Halvinkhuizen

  Lees meer over de plannen voor onze nieuwe woonwijk Halvinkhuizen. Eerder bekend onder de werktitel 'Putten-Zuid'.

 • Henslare

  Een duurzaam, aantrekkelijk en toekomstbestendig bedrijventerrein met aandacht voor klimaatadaptatie, circulariteit, energie, mobiliteit en biodiversiteit.

 • Herontwikkeling Gervenhof en Boni-locatie

  Van de Kolk Ontwikkeling en het college van burgemeester en wethouders van Putten hebben overeenstemming bereikt over de herontwikkeling van de Gervenhof en de Boni-locatie in Putten. De gemeenteraad van Putten heeft op 25 mei 2023 het bestemmingsplan " Gervenhof & Dorpsstraat e.o.” vastgesteld.

 • Husselsesteeg

  De recreatieterreinen Hilary’s Camping (Husselsesteeg 22) en Camping ’t Goorzicht (Husselsesteeg 24) krijgen een woonbestemming. Op basis van het stedenbouwkundig plan kunnen er 36 nieuwe woningen worden gebouwd. U kunt kennisnemen van het plan via een online presentatie.

 • Meerjarenplan Samenleving 2023-2027

  Het gemeentelijke beleid voor sport, welzijn, cultuur, gezondheid, Wmo, jeugdhulp, werk & inkomen en schulddienstverlening staat opgeschreven in het Meerjarenplan Samenleving.

 • Omgevingswet

  Informatie over de Omgevingswet en de Omgevingsvisie Putten 2040. Onder de titel 'Ik heb een plan' leest u meer over de participatieleidraad.

 • Opnieuw inrichten wegen Koudhoorn

  De asfaltverharding van de Hessenweg en de Wildforsterweg is onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat de restlevensduur van beide wegen slecht is en dat groot onderhoud moet worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden voeren wij uit in combinatie met het aanbrengen van bermverharding.

 • Pinnenburgerweg

  De Pinnenburgerweg (gedeelte Bosrand – Prins Hendrikweg) is aan groot onderhoud toe. De gemeente Putten heeft hier een ontwerp voor gemaakt. Op deze pagina kunt u het definitieve ontwerp bekijken. En lichten wij per onderdeel de gemaakte keuze toe.

 • Van Geenstraat

  De werkzaamheden aan de Van Geenstraat starten begin 2024.