Projecten

 • Bilderdijkstraat

  De gemeente is bezig met een gebiedsontwikkeling aan de Bilderdijkstraat – Jacob Catsstraat – P.C Hooftstraat.

 • Brinkstraat

  Op donderdag 22 september 2022 heeft de gemeenteraad een budget ter beschikking gesteld voor het opstellen van de gebiedsvisie Brinkstraat. Beoogd resultaat is een passende stedenbouwkundige invulling te bepalen voor de Brinkstraat en de ontwikkeling op gang te brengen.

 • Centrumplan: Herinrichting winkelstraten

  Wij zijn bezig met de uitwerking van het Centrumplan; de herinrichting en vernieuwing van het kernwinkelgebied.

 • De Bosrande aan de Voorthuizerstraat

  Bosrande Putten B.V. en de gemeente Putten werken aan plannen om een duurzame, natuurinclusieve en gevarieerde woonwijk mogelijk te maken. Bedoeling is om te komen tot een gevarieerd aanbod van ruim 200 woningen.

 • Halvinkhuizen

  Lees meer over de plannen voor de nieuwe woonwijk Halvinkhuizen. Bij de realisatie van de woonwijk is het project verdeeld in 4 fasen. Het bestemmingsplan voor fase 1 wordt in november 2023 besproken in de gemeenteraad.

 • Henslare

  Een duurzaam, aantrekkelijk en toekomstbestendig bedrijventerrein met aandacht voor klimaatadaptatie, circulariteit, energie, mobiliteit en biodiversiteit.

 • Herontwikkeling Gervenhof en Boni-locatie

  Van de Kolk Ontwikkeling en het college van burgemeester en wethouders van Putten hebben overeenstemming bereikt over de herontwikkeling van de Gervenhof en de Boni-locatie in Putten. De gemeenteraad van Putten heeft op 25 mei 2023 het bestemmingsplan " Gervenhof & Dorpsstraat e.o.” vastgesteld.

 • Husselsesteeg

  De recreatieterreinen Hilary’s Camping (Husselsesteeg 22) en Camping ’t Goorzicht (Husselsesteeg 24) krijgen een woonbestemming. Op basis van het stedenbouwkundig plan kunnen er 36 nieuwe woningen worden gebouwd. U kunt kennisnemen van het plan via een online presentatie.

 • Kruispunt Hoornsdam - Waterweg - Stenenkamerseweg

  In oktober 2022 hebben wij de reconstructie van de Waterweg en Zuiderzeestraatweg afgerond. De herinrichting van het kruispunt Hoornsdam - Waterweg - Stenenkamerseweg was onderdeel van dit werk. In de praktijk blijkt de nieuwe inrichting van dit kruispunt nog niet te voldoen. Daarom passen we het kruispunt op een aantal punten aan. Daarnaast willen we de fietsroute naar de school verbeteren en de schoolomgeving veiliger maken. Op deze pagina informeren wij u over het definitieve plan en de planning van de werkzaamheden.

 • Meerjarenplan Samenleving 2023-2027

  Het gemeentelijke beleid voor sport, welzijn, cultuur, gezondheid, Wmo, jeugdhulp, werk & inkomen en schulddienstverlening staat opgeschreven in het Meerjarenplan Samenleving.

 • Opnieuw inrichten wegen Koudhoorn

  De asfaltverharding van de Hessenweg en de Wildforsterweg is onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat de restlevensduur van beide wegen slecht is en dat groot onderhoud moet worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden voeren wij uit in combinatie met het aanbrengen van bermverharding.

 • Pinnenburgerweg

  De Pinnenburgerweg (gedeelte Bosrand – Prins Hendrikweg) is aan groot onderhoud toe. De gemeente Putten heeft hier een ontwerp voor gemaakt. Op deze pagina kunt u het definitieve ontwerp bekijken. En lichten wij per onderdeel de gemaakte keuze toe.

 • Stationsstraat - kleine aanpassingen

  Na de herinrichting van de Stationsstraat hebben wij een tevredenheidsonderzoek onder de bewoners van de Stationsstraat en de Husselerweg uitgevoerd. Mede naar aanleiding van dit onderzoek willen wij een aantal (kleinschalige) aanpassingen doen om de verkeerssituatie op de Stationsstraat verder te verbeteren.

 • Van Geenstraat

  Van 19 februari 2024 tot en met 24 mei 2024 wordt er gewerkt aan de reconstructie van de Van Geenstraat.