Projecten

 • Bilderdijkstraat

  De gemeente is bezig met een gebiedsontwikkeling aan de Bilderdijkstraat – Jacob Catsstraat – P.C Hooftstraat. Het uiteindelijke plan is om de bebouwing te slopen en woningen en een nieuwe basisschool De Akker te bouwen. Dit zal in fasen gebeuren.

 • Centrumplan Putten

  Het centrum van Putten is één van de speerpunten uit het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Bouwen aan Putten’. Met de oplevering van het vernieuwde Kerk- en Fontanusplein is het eerste gedeelte van het Centrumplan Putten afgerond. Bekijk de video en lees de artikelen op onze gemeentelijke informatiepagina's in De Puttenaer.

 • De Bosrande aan de Voorthuizerstraat

  Bosrande Putten B.V. en de gemeente Putten werken aan plannen om een duurzame, natuurinclusieve en gevarieerde woonwijk mogelijk te maken. Bedoeling is om te komen tot een gevarieerd aanbod van ruim 200 woningen.

 • Halvinkhuizen

  Lees meer over de plannen voor onze nieuwe woonwijk Halvinkhuizen. Deze nieuwe woningbouwlocatie was tot juli 2021 bekend onder de werktitel 'Putten-Zuid'.

 • Henslare

  Een duurzaam, aantrekkelijk en toekomstbestendig bedrijventerrein met aandacht voor klimaatadaptatie, circulariteit, energie, mobiliteit en biodiversiteit.

 • Herontwikkeling Gervenhof en Boni-locatie

  Van de Kolk Ontwikkeling en het college van burgemeester en wethouders van Putten hebben in mei 2021 overeenstemming bereikt over de herontwikkeling van de Gervenhof en de Boni-locatie in Putten. Het plan is om op de locaties 9 woningen, 28 appartementen en een supermarkt te realiseren.

 • Husselsesteeg

  De recreatieterreinen Hilary’s Camping (Husselsesteeg 22) en Camping ’t Goorzicht (Husselsesteeg 24) krijgen een woonbestemming. Op basis van het stedenbouwkundig plan kunnen er 36 nieuwe woningen worden gebouwd. U kunt kennisnemen van het plan via een online presentatie.

 • Meerjarenplan Samenleving 2023-2026

  Lees meer over het Meerjarenplan Samenleving 2023-2026

 • Omgevingsvisie Putten 2040

  Lees meer over de Omgevingsvisie Putten 2040.

 • Opnieuw inrichten wegen Koudhoorn

  De asfaltverharding van de Hessenweg en de Wildforsterweg is onderzocht. Uit dit onderzoek blijkt dat de restlevensduur van beide wegen slecht is en dat groot onderhoud moet worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden voeren wij uit in combinatie met het aanbrengen van bermverharding.

 • Reconstructie Waterweg en Zuiderzeestraatweg

  Veiligere wegen en kruispunten, verbeterde kwaliteit van de weg en ontmoediging van doorgaand (sluip)verkeer. Dat is het doel van de vernieuwing van de Waterweg en Zuiderzeestraatweg. Gelijktijdig met de reconstructie van de weg en de aanleg van het fietspad, vervangen en verleggen de nutsbedrijven de kabels en leidingen. Op deze pagina's leest u meer over dit project.

 • Van Geenstraat

  De gemeente start in 2022 met groot onderhoud aan de Van Geenstraat. Een deel van de weg, ter hoogte van de sportparken, wordt verlegd. In de digitale ruimte vindt u het aangepaste voorlopig ontwerp.