Verkiezingen

  • Tweede Kamerverkiezingen 2021

    Op woensdag 17 maart 2021 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Op deze pagina wordt duidelijk wie er mag stemmen, hoe u uw stem kunt uitbrengen en bij welke stembureaus u terecht kunt.

    Vanwege het coronavirus worden er extra maatregelen genomen om het stemproces zo veilig mogelijk te laten verlopen. Denk hierbij aan looproutes, kuchschermen, andere beschermingsmaterialen en extra bezetting van de stembureaus. Ook kan er door mensen van 70 jaar en ouder worden gestemd via het zogenoemde briefstemmen. Hierover volgt later meer informatie.

    U ontvangt thuis eind februari/begin maart informatie over de gezondheidscheck. Voldoet u niet aan de gezondheidscheck? Dan kunt u zelf niet gaan stemmen, maar kunt u wel iemand machtigen om voor u te gaan stemmen. Als u wel aan de gezondheidscheck voldoet, kunt u zelf gaan stemmen. Volg dan de in het stemlokaal geldende regels over afstand en hygiëne op. Kunt u de geldende regels voor het betreden van het stemlokaal niet opvolgen? Dan kan de toegang u worden ontzegd of wordt u verzocht het stemlokaal te verlaten. U heeft dan geen stem uitgebracht. Als u het stemlokaal wilt binnengaan, bent u verplicht een mondkapje te dragen.

  • Definitieve uitslagen verkiezingen vanaf 2017

  • Definitieve uitslagen verkiezingen t/m 2015