Subsidies

De gemeente Putten zet in op samenwerking met inwoners, ondernemers, onderwijs en maatschappelijke organisaties. Via subsidies stimuleert de gemeente deze partijen om maatschappelijke doelen te bereiken. De voorwaarden voor het aanvragen of het krijgen van een subsidie zijn niet altijd hetzelfde. U leest hierover meer in de verschillende subsidieregelingen.