Subsidies

 • Subsidies Sport, Cultuur & Recreatie

  Wilt u een activiteit organiseren en daarmee de gehele bevolking van Putten bereiken? Of heeft u bij de activiteiten die uw stichting organiseert extra aandacht voor kwetsbare inwoners? Misschien komt u dan in aanmerking voor subsidie. Gemeente Putten kent de voor Sport, Cultuur en Recreatie verschillende vormen van subsidie.

 • Subsidie voor monumenten

  Er zijn verschillende subsidies en leningen voor het onderhouden of opknappen van een monument. Wij maken onderscheid tussen een gemeentelijk monument en een rijksmonument. Voor een gemeentelijk monument vraagt u bij de gemeente subsidie aan. Dit is voor een deel van de restauratie- of onderhoudskosten. Jaarlijks stellen wij een maximaal bedrag vast voor deze subsidie. Aanvragen handelen wij op volgorde van binnenkomst af.

 • Subsidie sociale woningbouw

  De gemeente heeft beleid gemaakt in de woonvisie. Het beleid gaat over het aandeel van sociale en betaalbare woningbouw in het totaal aantal te bouwen woningen. Dat aandeel is niet altijd haalbaar. Daarom is er een fonds voor woningbouw gemaakt voor verevening tussen projecten. De basis hiervoor ligt in de ‘verordening verevening en doelgroepen woningbouw’.

 • Subsidie waardevolle bomen

  pdf, 117kB

  Aanvraagformulier subsidie waardevolle bomen.

 • Algemene subsidieverordening gemeente Putten 2022