Stemmen tellen

Het tellen van de stemmen is openbaar. U mag hiernaar komen kijken.

Donderdag 6 juni vanaf 21.00 uur worden in de stembureaus de stemmen geteld. Na het tellen maakt de voorzitter van het stembureau de voorlopige uitslag op partijniveau bekend.

Vrijdag 7 juni vanaf 08.00 uur wordt in het gemeentehuis, Fontanusplein 1, een openbare zitting van het gemeentelijk stembureau gehouden. Tijdens deze zitting worden alle stemmen op lijst- en kandidaatniveau geteld. Hiervan wordt een proces-verbaal opgemaakt.