Stemmen tellen

Het tellen van de stemmen is openbaar. U mag hiernaar komen kijken.

Woensdag 22 november 2023 vanaf 21.00 uur worden in de stembureaus de stemmen geteld. Na het tellen maakt de voorzitter van het stembureau de voorlopige uitslag op partijniveau bekend.

Donderdag 23 november 2023 vanaf 08.00 uur wordt in het gemeentehuis, Fontanusplein 1, een openbare zitting van het gemeentelijk stembureau gehouden. Tijdens deze zitting worden alle stemmen op lijst- en kandidaatniveau geteld. Hiervan wordt een proces-verbaal opgemaakt. Daarna stelt het gemeentelijk stembureau de uitkomst van de verkiezingen binnen de gemeente vast.