Echtscheiding

Als u wilt scheiden of een geregistreerd partnerschap wilt beëindigen, dan moet u via een advocaat een melding indienen bij de rechtbank. Uw advocaat stuurt de beslissing van de rechtbank naar de gemeente. U kunt ook zelf de melding doen bij de gemeente. Zodra de gemeente de scheiding inschrijft in de burgerlijke stand, is het officieel. 

Meenemen

  • een schriftelijk verzoek tot inschrijving in het register van de burgerlijke stand
  • een bewijs (beschikking) van de uitspraak van de rechtbank
  • de akten van berusting, dit betekent dat u niet tegen de uitspraak van de rechter in beroep gaat

Termijn

De melding moet binnen 6 maanden na de beslissing van de rechter gedaan zijn.

Contactgegevens

T (0341) 359 673 of (0341) 359 674