Registratie huwelijk trouwen in het buitenland

Bent u getrouwd in het buitenland? U moet uw huwelijk registreren in Nederland. Dit doet u bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Het is verstandig om de buitenlandse akte in te schrijven in de gemeente Den Haag.

Voorwaarden

  • De huwelijksakte is in het Nederlands, Engels, Duits of Frans. Anders moet u het document laten vertalen door een beëdigd vertaler.
  • De huwelijksakte is gelegaliseerd of is voorzien van een apostillestempel.
  • Heeft u, uw partner of beide niet de Nederlandse nationaliteit? En geen rechtmatig verblijf in Nederland? Dan wordt een verklaring ex. artikel 2.9 lid 1 Wet BRP afgelegd.

Contactgegevens

T (0341) 359 670