Klimaatadaptie door het boomadoptieplan

Het klimaat verandert; het wordt warmer, het regent vaker en vooral harder. Daarom maken wij ons dorp stap voor stap duurzamer en klimaatbestendig. Het klimaatbestendig maken noemen we ook wel klimaatadaptie.

Bij klimaatadaptie kunt u denken aan het voorkomen van hittestress, het opvangen van (regen)water en het terugdringen van CO2-uitstoot en fijnstof. Bomen zijn de longen van onze planeet, maar er is steeds minder plek om bomen te (her)planten in de openbare ruimte. Bomen moeten soms wijken voor essentiële infrastructuur en woningen. Ook de verstening van voor- en achtertuinen is een probleem dat steeds groter wordt. Tuinen die vol liggen met stenen zorgen voor hittestress. Dat betekent dat de omgevingstemperatuur omhoog gaat en het water niet in de bodem kan zakken. Elke vierkante meter steen die u vervangt voor groen draagt bij aan het ecosysteem en een gezonde leefomgeving. Hier komt het boomadoptieplan om de hoek kijken.

Wat is het boomadoptieplan?

Met het boomadoptieplan helpen wij u om uw steentje bij te dragen aan klimaatadaptie. Het boomadoptieplan houdt in dat de gemeente Putten vanaf 2021 voor een periode van 5 jaar bomen ter beschikking stelt aan haar inwoners. Klimaatadaptatie is namelijk een gemeenschappelijk opdracht voor ons allemaal. Inmiddels is Putten, dankzij het boomadoptieplan, sinds vorig jaar al 420 bomen rijker.

Door het adopteren van een boom werken we als gemeente en inwoners samen aan onze lokale biodiversiteit, het compenseren van bomen en de klimaatdoelstellingen. Het adopteren van een boom helpt bij het terugdringen van hittestress, met name in de bebouwde kom.

Elk woonadres in Putten komt eenmalig in aanmerking voor de adoptie van een boom. Wij hebben 8 soorten bomen geselecteerd waaruit u kunt kiezen. De soorten zijn uitgekozen om hun bijdrage voor de lokale fauna en zijn een fraaie toevoeging aan uw tuin. In de keuze voor de boomsoorten hebben wij rekening gehouden met zowel kleine als grote tuinen. Hoe groter de boom kan worden die u kiest, des te meer de boom bijdraagt aan het klimaat en uw leefomgeving.

In het najaar van 2024 biedt de gemeente Putten weer 150 bomen aan ter adoptie. Wilt u hiervoor in aanmerkingen komen? Houdt onze nieuwskanalen zoals de gemeentepagina in de Puttenaer in de gaten.

Aanmelden nieuwsbrief