Noodpaspoort

Tijdens een reis in het buitenland moet u in het bezit zijn van een geldig reisdocument. Als u dit niet heeft, kunt u in zeer uitzonderlijke gevallen en onder strikte voorwaarden een noodpaspoort aanvragen. De Koninklijke Marechaussee geeft noodpaspoorten af.

Meenemen

  • Een bewijs dat u de reis niet kan uitstellen. Bijvoorbeeld vliegtickets en hotelreserveringen.
  • Andere reisdocument(en), als u die heeft.
  • Een geldig identiteitsbewijs, zoals een geldig Nederlands rijbewijs, en / of een recent gewaarmerkt afschrift Basisregistratie Personen (BRP) met daarop uw nationaliteit, in een envelop. De envelop moet door de gemeente gesloten en verzegeld zijn. Gewaarmerkt betekent dat het document gelijk is aan het origineel.
  • Een recente pasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen.

Of, indien er geen identificerende documenten kunnen worden overlegd.

  • Een gewaarmerkte kopie van uw recente aanvraag van een nieuw reisdocument (RAAS-formulier), in een envelop. Ook deze envelop moet door de gemeente gesloten en verzegeld zijn.

Meer informatie over noodpaspoorten

Website van de Koninklijke Marechaussee.

T (0800) 1814