Verkeerscirculatieplan

Samen met de ondernemers is een nieuw Centrumvisie opgesteld. Een belangrijke doelstelling is het realiseren van een leefbaar, toekomstbestendig, veerkrachtig en autoluw winkelcentrum. Op basis van de uitkomsten zijn een aantal veranderingen ingezet. Zoals de verkeersstromen in en om het centrum. Het verkeerscirculatieplan (VCP) is als onderdeel van het Centrumplan vastgesteld door de gemeenteraad. Het gaat over de straten:

  • Dorpsstraat
  • Kerkstraat
  • Verlengde Dorpsstraat

Kaart verkeerscirculatieplan rondom centrum

De belangrijkste wijzigingen en maatregelen

  • Het kernwinkelgebied inrichten als een wandelzone, in deze wandelzone is de fietser te gast.
  • Beperkte mogelijkheid voor het laden en lossen.
  • Afsluiting van de Molenstraat ter hoogte van de Dorpsstraat.
  • Invoeren van 2-richtingsverkeer in de Molenstraat en Achterstraat.
  • Veranderen van 1-richtingsverkeer in de Molenstraat.

Invoering

De invoering van het verkeerscirculatieplan zou gecombineerd worden met de diverse projecten, zoals de Gervenhof en het Centrumplan. Om meer duidelijkheid te geven, is ervoor gekozen om dit voorjaar de wandelzone voor het winkelgebied in te voeren. En de rijrichting in de Molenstraat te draaien voor een betere logistieke ontsluiting tijdens de bouwactiviteiten hoek Achterstraat-Molenstraat. De ander maatregelen zullen zo veel mogelijk met de uitvoering van projecten worden meegenomen.

Voetgangersgebied

Vanaf maandag 8 januari 2024 zijn de Dorpsstraat en Kerkstraat officieel een voetgangerszone. 

Voetgangersgebied Centrumplan

 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen

Heeft u vragen en woont en/of werkt u in het centrum? En beperken deze maatregelen u onrechtmatig? U kunt dan denken aan de bereikbaarheid van uw eigen parkeergelegenheid of het laden en lossen buiten de openstelling. U heeft de mogelijkheid om een ontheffing aan te vragen.

U kunt een mail sturen naar info@putten.nl. Vermeld u in de omschrijving dat uw vraag gaat over het verkeerscirculatieplan?