Centrumplan: Herinrichting winkelstraten

Centrumplan: Herinrichting winkelstraten

Stand van zaken: de laatste update is terug te lezen in de Raadsinformatiebrief, waarin de raad geïnformeerd wordt over de technische uitwerkingen van het ontwerp en over de planning. Denk bij de technische uitwerkingen aan bijvoorbeeld het groen, de riolering en de verlichting.

Wat betreft de planning: de werkzaamheden starten na de Ossenmarkt op de tweede woensdag van oktober. Aanwonenden zijn hierover met een brief geïnformeerd.

Raadsinformatiebrief 9 juli 2024

Planning

Wat Wanneer
Informatiebijeenkomst ‘Het net ophalen’ 30 november 2022
Informatiebijeenkomst 'Presentatie voorlopige ontwerpen' 16 maart 2023
Vaststelling uitgangspunten en krediet door gemeenteraad 29 juni 2023
Informatiebijeenkomst 'Presentatie definitieve ontwerpen' 16 november 2023
Voorbereidingen en aanbestedingsprocedure Januari 2024 tot zomer 2024
Realisatie herinrichting winkelstraten Oktober 2024 tot eind 2025

Heeft u vragen?

Neem gerust contact op met K. Bruijsten, projectleider. Stuurt u ons een mail? Zet in het onderwerp: Herinrichting winkelstraten.

E kbruijsten@putten.nl

T (0341) 359 611