Centrumplan: Herinrichting winkelstraten

Centrumplan: Herinrichting winkelstraten

Het college van B&W heeft de gemeenteraad van Putten gevraagd om de uitgangspunten voor de herinrichting van het winkelcentrum vast te stellen en het benodigde uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen. Doel van het inrichtingsplan is een bruisend centrum als centrale ontmoetingsplek, met meer ruimte voor terrassen en groen. Het voorstel is tot stand gekomen in nauwe samenspraak met winkeliers, eigenaren en organisaties en is verrijkt met opbrengsten uit het participatietraject. Het is aan de gemeenteraad om op 29 juni een besluit te nemen over de plannen.

Voorstel pleinen kernwinkelgebied

 

Planning

  Wat Wanneer
  Presentatie ontwerpen pleintjes Maart 2023
  Presentatie definitief ontwerp September - oktober 2023
  Aanbesteding 'herinrichting winkelstraten' November 2023
  Realisatie 2024 - 2025

Heeft u vragen?

Neem gerust contact op met E. Altena, projectcoördinator. Stuurt u ons een mail? Zet in het onderwerp: Herinrichting winkelstraten.

E ealtena@putten.nl

T (0341) 359 611