Centrumplan: Herinrichting winkelstraten

Centrumplan: Herinrichting winkelstraten

Op 29 juni 2023 heeft de gemeenteraad van Putten de uitgangspunten voor de herinrichting van het winkelcentrum vastgesteld en het benodigde uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld. Doel van de herinrichting van het winkelgebied is een bruisend centrum als centrale ontmoetingsplek, met meer ruimte voor terrassen en groen. De ontwerpen zijn tot stand gekomen in nauwe samenspraak met winkeliers, eigenaren en organisaties en is verrijkt met opbrengsten uit het participatietraject.

Definitief Ontwerp Centrumplan 2023

Planning

Wat Wanneer
Informatiebijeenkomst ‘Het net ophalen’ 30 november 2022
Informatiebijeenkomst 'Presentatie voorlopige ontwerpen' 16 maart 2023
Vaststelling uitgangspunten en krediet door gemeenteraad 29 juni 2023
Informatiebijeenkomst 'Presentatie definitieve ontwerpen' 16 november 2023
Voorbereidingen en aanbestedingsprocedure Januari 2024 tot zomer 2024
Realisatie herinrichting winkelstraten September 2024 tot eind 2025

Heeft u vragen?

Neem gerust contact op met E. Altena, projectcoördinator. Stuurt u ons een mail? Zet in het onderwerp: Herinrichting winkelstraten.

E ealtena@putten.nl

T (0341) 359 611