Meedoen in Gelijkwaardigheid

Eind december 2023 heeft de gemeenteraad het beleidsplan Meedoen in Gelijkwaardigheid aangenomen. Het plan gaat over het bereiken van inclusie in ons dorp. En over tegengaan van discriminatie. Doel van het plan is: Een inclusief dorp, met volledige sociale acceptatie en veiligheid en weerbaarheid voor iedereen in Putten.

Deze subsidie is erop gericht om het voor iedere inwoner in Putten mogelijk te maken subsidie aan te vragen en activiteiten te organiseren, gericht op inclusie en tegen discriminatie.

Online subsidie Meedoen in Gelijkwaardigheid aanvragen

4 thema's

De activiteiten kunnen binnen 1 van de 4 thema’s worden uitgevoerd:

Bewustwording

Inwoners en medewerkers van een gemeente leren zich te realiseren dat er drempels in de samenleving zijn voor mensen die te maken hebben met discriminatie. Bewustwording creëert begrip en maakt dat we ons verdiepen in een ander. Bewustwording maakt dat we preventief inzetten op voorkomen van discriminatie en het streven naar inclusie.

Ontmoeting

Door elkaar te ontmoeten en elkaar werkelijk te zien, ontstaat er begrip, verbinding en respect voor elkaar. We zijn gelijkwaardig, we zijn niet gelijk. Iedereen is anders, iedereen is uniek.

Toegankelijkheid

Toegankelijkheid is de eerste voorwaarde om mee te kunnen doen. Het moet voor iedereen mogelijk zijn ergens (letterlijk) toegang te krijgen en ook weer veilig weg te gaan (uitgankelijkheid).

Meedoen

Het thema meedoen omvat de volgende levensdomeinen:

 • Onderwijs & ontwikkeling
 • Thuis & wonen
 • Vervoer
 • Gezondheid & welzijn
 • Werk & inkomen
 • Vrije Tijd

Vraagt u de subsidie online aan?

Dan heeft u de volgende bijlagen digitaal nodig:

 • Plan van aanpak. Met hierin: wat gaat u doen, wie betrekt u daarbij, wat bereikt u hiermee en wie is de doelgroep.
 • Begroting, hoeveel kost de activiteit.

Voorwaarden

 • De activiteit vindt plaats in Putten. En is voor en gericht op inwoners, bedrijven/ of instellingen in Putten.
 • De activiteit draagt bij aan de doelstellingen uit het beleidsplan Meedoen in Gelijkwaardigheid.
 • De activiteit richt zich op 1 of meerdere van de thema’s uit het beleidsplan.
 • Een activiteit richt zich niet alleen op de eigen achterban.

Hoogte subsidie

U krijgt maximaal € 1.000,00 subsidie per aanvraag.

Het totale subsidieplafond van deze subsidieregel is € 20.000,00 voor elk kalenderjaar. Verdeling van het beschikbare bedrag gaat op binnenkomst van de volledige aanvraag.

Liever niet online invullen?

Wilt u het formulier liever niet online invullen? Dan kunt u het formulier 'Meedoen in Gelijkwaardigheid - Aanvraag' downloaden, uitprinten en invullen.

Beleidsplan

Meedoen in Gelijkwaardigheid over inclusie en discriminatie

Contact

Heeft u vragen over het aanvraagformulier? Dan kunt u contact opnemen met de Servicebalie via telefoonnummer (0341) 359 611.