Natuur & Groen

 • Subsidie groene tuinen & terreinen

  Het klimaatprobleem wordt helaas steeds zichtbaarder. Door de opwarming van de aarde verandert bijvoorbeeld het weer. Zo hebben we vaker last van extreme buien, langere perioden van droogte of extreme hitte. Ook vinden er veranderingen plaats in ecosystemen. We kunnen dit op kleine schaal, in onze eigen omgeving, veranderen.

 • Subsidie waardevolle bomen

  Bent u de eigenaren van een waardevolle boom? Voor het onderhoud aan de boom kunt een subsidie aanvragen. De subsidie kan worden toegewezen als een tegemoetkoming in de kosten voor het plegen van onderhoud en voor het oplossen van probleemsituaties.

 • Subsidie groene schoolpleinen

  Biodiversiteit in de bebouwde omgeving is een belangrijk onderdeel voor een waardevolle leefomgeving. Een groen schoolplein verhoogt niet alleen de biodiversiteit, het betrekt kinderen ook bij de natuur. Daarnaast is een groen schoolplein gezond, leerzaam, aantrekkelijk en avontuurlijk voor kinderen en draagt het bij aan klimaatadaptatie.

 • Subsidie Putten in het groen

  Bewoners krijgen de mogelijkheid hun erven te verfraaien door het aanplanten van heggen, fruitbomen, bosjes en singels. Het gaat hierbij om beplanting die de grote landschappelijke structuren in Putten versterkt. Zodat dieren, vogels en planten er hun leef- en voedselgebied van kunnen maken.

 • Subsidie watersparen

  Bent u een eigenaar of gebruiker van grond? En neemt u maatregelen binnen het doelgebied die bijdragen aan het tegengaan van verdroging, het vasthouden van water en het vergroten van de grondwatervoorraad? Dan kunt u daar een subsidie van maximaal € 10.000,00 voor krijgen.

 • Subsidie bloemrijke en voedselrijke akkerranden

  Met de aanleg van bloemrijke- en voedselrijke akkerranden wordt de biodiversiteit gestimuleerd. Agrarisch natuurbeheer en een mooi buitengebied in Putten. De subsidie is voor de aanleg van de akkerranden en een compensatie voor de gederfde opbrengsten.