Woningbouw

 • Subsidie vereveningsfonds woningbouw

  De gemeente heeft afspraken gemaakt in de woonvisie. Deze afspraken gaan over het deel van de sociale en betaalbare woningbouw, op het totaal aantal te bouwen woningen. Dat deel is niet altijd haalbaar. Daarom het fonds voor woningbouw voor verevening tussen projecten.

 • Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB)

  Duurzaam bouwmaterieel zorgt voor een gezondere omgeving en vermindering van de stikstofuitstoot in de bouw.
  Tot en met 31 oktober 2024 kunt u de SSEB aanvragen.

 • Gevelfonds

  Het gevelfonds is een stimuleringsregeling van de gemeente Putten om de gevels in het kernwinkelgebied Putten een kwaliteitsimpuls te geven. Samen willen we het kernwinkelgebied aantrekkelijk maken voor de bezoekers en bewoners. Zowel voor de winkels als de horeca.