Subsidie vereveningsfonds woningbouw

De gemeente heeft afspraken gemaakt in de woonvisie. Deze afspraken gaan over het deel van de sociale en betaalbare woningbouw, op het totaal aantal te bouwen woningen. Dat deel is niet altijd haalbaar. Daarom het fonds voor woningbouw voor verevening tussen projecten. De basis hiervoor ligt in de ‘verordening verevening en doelgroepen woningbouw’.

Ligt bij een project het deel sociale en betaalbare woningbouw beneden de regel van 65%? Dan levert het project een vergoeding aan het fonds. Ligt bij een project het deel sociale en betaalbare woningbouw boven de regel van 65%? Dan krijgt u subsidie uit het fonds. De gemeente moedigt zo de bouw van sociale en betaalbare woningen in Putten aan.

Subsidie vereveningsfonds woningbouw online aanvragen via DigiD

Bewijsstukken

Vraagt u de subsidie online aan? Dan heeft u de volgende bijlagen digitaal nodig:

 • Situatietekening woningbouwplan.
 • Informatie van elke woning:
  1. Huur of koop;
  2. Wat is de (huur- of koop)prijs.
  3. Overig te bebouwen onroerend goed.
 • Exploitatieberekening van de ontwikkeling.
 • Gegevens waaruit blijkt dat en hoe de sociale en betaalbare woningen voldoen aan de verordening. Het gaat hier om de begripsbepaling. Zoals bedoelt in artikel 1 van de Verordening verevening en doelgroepen woningbouw gemeente Putten.
 • De-minimisverklaring.

Voorwaarden

De subsidie is voor de ontwikkelende partij van een woningbouwproject. Hierbij moet meer dan 65% van het totaal aantal woningen in de sociale en betaalbare sector gebouwd worden.

Hoogte subsidie

Het college stelt de hoogte van het subsidiebedrag vast. Zij kijken daarvoor naar het verschil tussen de grondopbrengst van het gewenste programma. En de grondopbrengst van het werkelijke programma. Dit gebeurt op basis van het collegebesluit grond- en huurwaarden.

Liever niet online invullen?

Download het formulier 'Subsidie vereveningsfonds woningbouw', print uit en vul in.

Contactgegevens

Heeft u vragen over het aanvraagformulier? Dan kunt u contact opnemen met de Servicebalie via telefoonnummer (0341) 359 611.