Gevelfonds

Het gevelfonds is een stimuleringsregeling van de gemeente Putten om de gevels in het kernwinkelgebied Putten een kwaliteitsimpuls te geven. Samen willen we het kernwinkelgebied aantrekkelijk maken voor de bezoekers en bewoners. Zowel voor de winkels als de horeca.

Voor wie is het gevelfonds?

De regeling is in de basis opgezet voor de winkelpanden in het kernwinkelgebied van Putten. Voor de volgende straten:

 • Verlengde Dorpsstraat vanaf de kruising met de Bakkerstraat.
 • Dorpsstraat vanaf Kerkstraat tot aan Klaas Bosstraat.
 • Kerkstraat vanaf Dorpsstraat tot Garderenseweg.
 • 'Oranjeplein'
 • Kerkplein vanaf de Poststraat tot de (Verlengde) Dorpsstraat.

Gevelfonds online aanvragen

Vraagt u de subsidie online aan? Dan heeft u de volgende bijlagen digitaal nodig:

 • Gespecificeerde offerte(s) van de uit te voeren onderhoud- en/of restauratiewerkzaamheden.
 • Een machtiging als de eigenaar de aanvraag door een gemachtigde laat indienen.
 • Een akkoord van de pandeigenaar als de huurder/exploitant de verbetering uitvoert.

Hoe hoog is de bijdrage?

De bijdrage wordt gebaseerd op de werkelijk gemaakte kosten van de gevelverbetering. Het totale beschikbare budget voor de stimuleringsbijdrage is € 50.000,00. Aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. De bijdrage per gevel is:

 • € 1.000,00 per strekkende meter gevel.
 • Maximaal 50% van de investeringskosten.
 • Maximaal € 5.000,00 per pand.

Voorwaarden

Voor de voorwaarden verwijzen wij u naar de 'Stimuleringsregeling gevels kernwinkelgebied Putten'.

Inspiratie

In het 'Inspiratieboek centrum Putten' staan tips en voorbeelden die kunnen helpen om de uitstraling van de gevels te verbeteren.

Liever niet online invullen?

Wilt u het formulier liever niet online invullen? Dan kunt u het formulier 'Aanvraag gevelfonds' downloaden, uitprinten en invullen.

Vragen

Heeft u vragen? Bel gerust met D. Lieven.

T (0341) 359 611.