Bedrijfscontactfunctionaris & Bedrijfsbezoeken

Putten wil een ondernemersvriendelijk gemeente zijn. Dit doet de gemeente door het maken van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven. Zo kunnen ondernemers goed inspelen op de mogelijkheden die er zijn.

Een goed vestigingsklimaat is belangrijk voor werkgelegenheid, het maken en bewerken van producten, het leveren van diensten en het creëren van een sterke samenleving. De gemeente wil dit bereiken door:

  • Stimuleren van het bedrijfsleven.
  • Een apart aanspreekpunt voor bedrijven binnen de gemeentelijke organisatie.
  • Het realiseren van banen zodat zo veel mogelijk mensen in Putten kunnen werken.
  • Zorgen voor voldoende werklocaties die toekomstbestendig zijn.
  • Revitalisering van oudere bedrijventerreinen.
  • Uitbouwen van de ondernemersdienstverlening.

De gemeente heeft bij haar taken een groot aantal uiteenlopende doelstellingen. Ondernemers hebben daardoor wel eens te maken met een gemeente met twee gezichten, zo lijkt het.

Aan de ene kant is de gemeente behulpzaam met goede voorwaarden voor het bedrijfsleven. Maar aan de andere kant werpt diezelfde gemeente ook beperkingen op. Zoals milieueisen en bestemmingsplanvoorschriften. Vinden van de goede weg bij een bepaald onderwerp is in ´gemeenteland´ lastig. Waar moet je zijn met vragen als "Hoe vestigen bedrijven zich hier?" "Hoe gaat een bedrijf zich hier ontwikkelen?" en "Welke vergunningen heb ik nodig"?

Bedrijfsbezoeken

De gemeente vindt het belangrijk regelmatig contacten met het bedrijfsleven te onderhouden.

Belangrijk onderdeel daarvan is het afleggen van bedrijfsbezoeken. Ongeveer één keer per maand wordt een willekeurig bedrijf in Putten bezocht. U ontvangt dan de wethouder economische zaken en de bedrijfscontactambtenaar. Het is heel leerzaam en interessant om eens een ´kijkje in de keuken´ te nemen bij een Puttens bedrijf. De belangrijkste redenen om regelmatig bedrijfsbezoeken te organiseren zijn:

  • Meer te weten komen over het Puttense bedrijfsleven.
  • Weten hoe de ondernemers denken over de kwaliteit van beleid en service van de gemeente.
  • Wensen/problemen zien, zowel bedrijfstechnisch als het contact met de gemeente.
  • De contacten met het bedrijfsleven verbeteren.

Ook heeft de gemeente regelmatig contact met de ondernemersverenigingen in Putten. Wilt u meer informatie? Neem contact op met de bedrijfscontactfunctionaris Jan Bokkers via telefoonnummer (0341) 359 620 of e-mail: jbokkers@putten.nl.

Wilt u meer informatie?

Neem contact op met de bedrijfscontactfunctionaris Jan Bokkers via telefoonnummer (0341) 359 620 of mail jbokkers@putten.nl.