Groslijst werken en diensten

Op groslijsten lijsten staan aannemers, dienstverleners en leveranciers, die hun kwaliteit hebben bewezen. Daardoor komen zij in aanmerking voor een uitnodiging voor een meervoudige of enkelvoudige onderhandse aanbesteding van Werken. De gemeente Putten is gekomen tot een systematiek voor het selecteren van aannemers.

De gemeente Putten werkt met groslijsten op verschillende werkvelden.

Op groslijsten lijsten staan aannemers, dienstverleners en leveranciers, die hun kwaliteit hebben bewezen. Daardoor komen zij in aanmerking voor een uitnodiging voor een meervoudige of enkelvoudige onderhandse aanbesteding van Werken. De gemeente Putten is gekomen tot een systematiek voor het selecteren van aannemers.

Met deze systematiek zorgen wij ervoor dat de selectie en beoordeling van aannemers objectief en transparant is. Ook voldoen we zo aan de motiveringsplicht vanuit de aanbestedingswet. Hierbij houden we oog voor het lokale en regionale midden- en kleinbedrijf.

Daarnaast sluiten wij aan op de landelijke methodiek van ‘Better Performance’ voor het beoordelen van de prestaties van opdrachtnemers. Hierdoor kunnen we de kwaliteit van beoordeelde opdrachten mee laten wegen bij de kans om geselecteerd te worden voor toekomstige onderhandse aanbestedingen.

Groslijsten gemeente Putten

Vanaf 1 mei 2024 hanteren wij de onderstaande groslijsten. Wijzigingen in de groslijsten zullen wij tijdig via deze website bekend maken. Op dit moment kunt u zich aanmelden voor de volgende werkvelden.

Groslijsten werken

 • Asfalt: aanleg, onderhoud en reconstructie
 • Elementenverharding: aanleg, onderhoud en reconstructie
 • Civiele kunstwerken, duikers en kleine waterbouwkundige constructies: onderhoud
 • Wegmarkering: onderhoud
 • Groen en speelvelden: aanleg, onderhoud en reconstructie

Groslijsten diensten

 • Complexe integrale ontwerpdiensten openbare ruimte (SO, VO, DO)
 • Civieltechnisch ontwerp en contractvoorbereiding (RAW/UAV)
 • Groenontwerp
 • Grond-/Bodemonderzoek
 • Milieukundig advies
 • Geotechnisch advies
 • Verkeerskundig advies
 • Planologie (o.a. BOPA, wijzigingen omgevingsplan en gebiedsvisie. Evt. in combinatie met de daarvoor benodigde onderzoeken)
 • Duurzaamheidsadvies met 3 interessegebieden: Beleidsopdrachten, Technische opdrachten en Juridisch advies

Meer uitleg over de groslijsten en aan welke voorwaarden u moet voldoen, leest u in het document Groslijsten en selectiesystematiek.

Download document Groslijsten en selectiesystematiek

Aanmelden

Wilt u zich aan te melden voor één of meerdere groslijsten? U leest in de uitnodiging hoe u zich kunt aanmelden.

Download uitnodiging

Meer informatie

Heeft u vragen over de groslijstmethodiek? Dan kunt u deze stellen aan Bram Kroes, Inkoopadviseur van gemeente Putten.

T (0341) 359 611

E inkoop@putten.nl

Heeft u vragen over de applicatie? Dan kunt u deze bellen met de helpdesk van Qfact.

T (085) 303 14 60