Vergunning tijdelijke bewoning recreatieverblijf

Op 5 september 2019 heeft de gemeenteraad ingestemd met het beleidskader recreatie. Hierin noemt de gemeente diverse instrumenten die zorgen voor een impuls van de recreatiesector in Putten. Eén daarvan is “toestaan tijdelijke huisvesting doelgroepen”.

U mag dit instrument onder voorwaarden 3 jaar toepassen. U mag maximaal 10% van de recreatieverblijven op het vakantiepark verhuren. Dit doet u aan één van de volgende doelgroepen:

  • Starters.
  • In-between-houses.
  • Personen met privéomstandigheden als scheiding en schulden.

Het gaat om tijdelijke bewoning. Een recreatieverblijf mag maximaal 1 jaar bewoond worden. Dit mag door één en dezelfde persoon en zijn/haar huishouden.

Op 17 december 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders de ‘beleidsregels tijdelijke bewoning recreatieverblijven' vastgesteld. Hier vindt u meer informatie over het instrument.

Wat doet u om dit toe te passen?

Als parkeigenaar of gezamenlijke eigenaren verenigt in een VVE volgt u deze stappen:

  1. Zorg er voor dat er een parkplan is. In het parkplan voor uw vakantiepark geeft u aan wat de ontwikkelingsrichting is. En hoe u dit wilt realiseren. Hierbij geeft u aan op welke wijze u de winsten uit de verhuur voor tijdelijke bewoning investeert in het park.
  2. Vraag via omgevingsloket.nl een omgevingsvergunning aan om tijdelijk (maximaal 3 jaar) af te mogen wijken van het bestemmingsplan. Hierbij geeft u aan welke recreatieverblijven u wilt gebruiken voor tijdelijke huisvesting. 

Aanmelden tijdelijke bewoning

Wilt u tijdelijk in een recreatieverblijf wonen? U kunt zich online aanmelden.