Bijstand voor oudere en arbeidsongeschikte zelfstandigen (IOAZ)

Als u erover denkt om te stoppen als zelfstandig ondernemer omdat u onvoldoende inkomen uit uw bedrijf heeft, komt u mogelijk in aanmerking voor een IOAZ-uitkering. IOAZ staat voor de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). De IOAZ-uitkering vult het inkomen aan van zelfstandige ondernemers die stoppen met hun bedrijf.

Gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen komen soms ook in aanmerking voor de IOAZ-uitkering.

Aanvraag bijstand voor oudere en arbeidsongeschikte zelfstandigen (PDF downloaden)

Wat heeft u nodig

 • Een geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs).
 • Een bewijs van uw woonsituatie.
 • Bankafschriften van de afgelopen periode.
 • Bewijs van uw bezittingen.
 • Uw boekhouding van de laatste 3 jaar.

Heeft u een partner? Stuur dan ook de bewijsstukken van uw partner mee.

Hoe hoog is de IOAZ-uitkering

Hoe hoog uw IOAZ-uitkering wordt, hangt af van:

 • Uw inkomen.
 • Inkomen van uw partner.
 • Uw eigen vermogen.
 • Het pensioen dat u via een bedrijfspensioen heeft opgebouwd.

Als u met meer mensen in huis woont is uw uitkering lager. U kunt dan de kosten voor levensonderhoud namelijk delen. Dit geldt niet voor thuiswonende kinderen jonger dan 21 jaar, studenten en huurders.

Voorwaarden

De gemeente bepaalt of u de bijstand krijgt. Dit kan als gift of als lening.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • U bent 55 jaar of ouder, maar u heeft nog niet de AOW-leeftijd.
 • U doet de aanvraag voordat u stopt met uw onderneming. 
 • U stopt binnen 1,5 jaar met uw onderneming.
 • Uw bedrijf voldeed elk jaar aan het urencriterium van de belastingdienst.
 • De winst van uw bedrijf was de laatste 3 jaar lager dan € 27.021 bruto per jaar (tarief 2022).
 • U verwacht dat uw inkomen in de toekomst lager wordt dan € 27.597 bruto per jaar (tarief 2022).
 • U heeft de afgelopen 10 jaar onafgebroken gewerkt, waarvan de laatste 3 jaar als zelfstandige.

Lees de voorwaarden op de website van de rijksoverheid.

Termijn

De gemeente beslist binnen 13 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Contactgegevens

T (0341) 359 611