Veiligheid

Hoe zorgen we ervoor dat Gemeente Putten in de toekomst veilig blijft. Bijvoorbeeld tegen cybercriminaliteit, terrorisme, milieurisico's en pandemieën? En hoe beschermen we tegelijkertijd de rechten en vrijheden van mensen? Hoe verminderen we polarisatie en bevorderen we positieve gesprekken en samenwerking, om de samenleving sterker en vrediger te maken?