Bekendmakingen

Wilt u weten welke besluiten de gemeente neemt over planning in uw directe omgeving? Bekijk vastgestelde omgevingsplannen, verleende vergunningen voor evenementen en verbouwing of het kappen van een boom. Al deze besluiten maken we officieel bekend via Overheid.nl. Voor hen die digitaal minder vaardig zijn, publiceren wij de bekendmakingen ook op onze gemeentelijke pagina's in huis-aan-huisblad De Puttenaer.

Op Overheid.nl kunt u zich:

Als extra service voor mensen die minder digitaal vaardig zijn, publiceren wij de bekendmakingen elke week op onze informatiepagina in De Puttenaer.

Wilt u ruimtelijke plannen bekijken? Dat kan via www.ruimtelijkeplannen.nl. Op die website vindt u bijna alle bestemmingsplannen en ruimtelijke plannen van gemeente Putten die nu gelden.