Betalingsachterstanden (vroegsignalering)

Zorgelijke betalingsachterstanden op vaste lasten worden aan de gemeente doorgegeven. Het gaat hierbij om vaste lasten als huur, energie, water en de zorgverzekering. De gemeente krijgt deze informatie van de wooncorporaties, zorgverzekeraars, energieleveranciers en het drinkwaterbedrijf.

De gemeente biedt vervolgens hulp aan degene met een betaalachterstand. Dit gaat in de volgende stappen:

  1. De gemeente verstuurt een herinnering.
  2. Daarna ontvangt u een hulpaanbod via een brief.
  3. De inwoner geeft aan of hij dit hulpaanbod accepteert.
  4. De gemeente laat aan de organisatie weten wat de uitkomst is.