Gebiedsvisie Nijkerkerstraat

De gemeenteraad van Putten heeft in de vergadering van 6 juli 2017 de gebiedsvisie Nijkerkerstraat gewijzigd vastgesteld

De visie beschrijft het ruimtelijke en functionele toekomstbeeld van het gebied rondom de Nijkerkerstraat voor de komende tien jaar. Het gaat om het gebied tussen de kruising Stationsstraat/Dorpsstraat en de Henslare. De gebiedsvisie is hieronder te downloaden.

Gebiedsvisie