Omgevingsplan (Bestemmingsplannen)

Vanaf 1 januari 2024 werken wij met de Omgevingswet. Vanaf dat moment kennen we geen bestemmingsplannen meer, maar is er één omgevingsplan voor het hele grondgebied van de gemeente. Daarin staan niet alleen de regels die normaal gesproken in bestemmingsplannen stonden, maar in de loop van de tijd ook alle andere gemeentelijke regels voor de fysieke leefomgeving (denk aan milieuregels, kappen, uitwegen). Tot en met 2031 hebben gemeenten de tijd om alle regels over te zetten naar het nieuwe omgevingsplan.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag iedere ochtend van 08.30 tot 12.30 uur aan de balie van Ruimte in het gemeentehuis. U kunt ook bellen via telefoonnummer (0341) 359 611.

 • Ontwerpplannen

  De gemeente stelt een ontwerpplan op. Dit wordt bekend gemaakt in de lokale krant en het Gemeenteblad (een wijzigingsplan alleen in de lokale krant). Het plan ligt 6 weken ter inzage. U kunt in deze periode schriftelijk of mondeling uw mening (zienswijze) over het plan geven. De zienswijzen worden verzameld en beoordeeld door de gemeente.

 • Vastgestelde plannen

  De gemeenteraad stelt een bestemmingsplan vast. Een wijzigingsplan wordt vastgesteld door het college. De vaststelling van een plan wordt bekend gemaakt in de lokale krant en de Staatscourant. Het vastgestelde plan ligt 6 weken ter inzage. Als er geen beroep wordt ingesteld, geldt het plan daarna.

 • Hogere grenswaarde geluid

  Procedures waarbij het college van plan is een hogere grenswaarde voor geluidsbelasting (bijv. van een straat) vast te stellen worden hier gepubliceerd.

 • Online inzien bestemmingsplannen

  Online inzien bestemmingsplannen via de website Ruimtelijke Plannen.

 • Omgevingsplan, verzoek om aanpassing

 • Ruimtelijke visies

  Overzicht ruimtelijke visies gemeente Putten.

 • Beleidsnota's & Beleidsregels

  Overzicht van de beleidsnota's & beleidsregels gemeente Putten.