Vastgestelde plannen

De gemeenteraad stelt een bestemmingsplan vast. Een wijzigingsplan wordt vastgesteld door het college. De vaststelling van een plan wordt bekend gemaakt in de lokale krant en de Staatscourant. Het vastgestelde plan ligt 6 weken ter inzage. Als er geen beroep wordt ingesteld, geldt het plan daarna.

Vastgestelde plannen

De plannen kunt u inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl of bij de balie Ruimte in het gemeentehuis (op afspraak).

Beroep instellen

Als u het niet eens bent met het plan, dan kunt u binnen 6 weken beroep instellen bij de Raad van State. U kunt uw beroep schriftelijk indienen bij Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.

In uw beroep moet staan:

  • Uw naam en adres.
  • De datum.
  • Tegen welk vastgesteld plan u beroep indient.
  • Motivatie van uw beroep (redenen).
  • Uw ingediende zienswijze.
  • Uw handtekening.

U kunt ook digitaal beroep instellen. Dit kan via https://loket.raadvanstate.nl/digitaal-loket/. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Als u bij de Raad van State beroep instelt, moet u griffierecht betalen.

Wij doen ons best de plannen die in procedure zijn zo actueel mogelijk bij te houden. Aan dit overzicht op onze website kunnen echter geen rechten worden ontleend. Als een plan ter inzage gaat, wordt dit bekendgemaakt via de lokale krant. U kunt zich via de website www.ruimtelijkeplannen.nl abonneren op een meldingsservice. U wordt dan via de e-mail op de hoogte gehouden van plannen in uw buurt.