Het Omgevingsloket

Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet gaat het nieuwe Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) live. Vanaf 1 januari 2024 kunt u in er:

  • Zien of er een vergunning nodig is voor uw (bouw)project en welke dat is.
  • Zien of u een melding moet doen.
  • Direct uw vergunningen aanvragen en meldingen indienen.
  • Op een kaart per locatie zien welke regels en beleid er geldt.
  • Zien welke regels voor de geplande werkzaamheden gelden.
  • Bij het aanvragen van een vergunning aangeven hoe u participatie heeft toegepast en wat het resultaat was.
  • In een overzicht zien welke meldingen en aanvragen u heeft gedaan.

Wat gaat het Omgevingsloket vervangen?

Het nieuwe Omgevingsloket vervangt het Omgevingsloket Online (OLO), de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) en het Meldpunt Bodemkwaliteit voor het indienen van vergunningaanvragen, meldingen en informatie. Gebruikers van het huidige Omgevingsloket worden binnen de omgeving van het loket geïnformeerd over de overgang.

Vragen

Wij helpen u graag iedere ochtend van 08.30 tot 12.30 uur aan de balie van Ruimte in het gemeentehuis.

U kunt ook bellen via telefoonnummer (0341) 359 611.