Omgevingswet

Er zijn veel regels in Nederland die zorgen voor een veilige en prettige omgeving om in te wonen en te werken. Die gaan onder andere over hoe we omgaan met natuur, milieu, bouwen en wonen. De vele regels maken het soms ingewikkeld om projecten voor bijvoorbeeld de bouw van woningen of wegen te starten. De Omgevingswet voegt de regels samen en maakt deze makkelijker zodat projecten sneller kunnen starten en eerder klaar zijn. 

De Omgevingswet geldt voor iedereen in Nederland. De regels gelden voor grote ontwikkelingen in de stad, maar bepalen ook of u bijvoorbeeld een dakkapel op uw woning mag plaatsen.

Grote verandering

De Omgevingswet is een grote verandering voor de gemeente en andere partijen. Bovendien gaan we (inwoners, ondernemers en overheid) anders met elkaar samenwerken. Dat zal in het begin wennen zijn en vanaf 1 januari zal niet alles meteen goed gaan. Uiteindelijk gaan we ervan uit dat met de Omgevingswet de besluitvorming beter wordt en sneller gaat.

De 4 belangrijkste veranderingen

Alle regels in een wet

Op dit moment zijn alle regels voor de leefomgeving verspreid over veel verschillende wetten en regelingen. Dit zorgt voor onduidelijkheid. De Omgevingswet voegt alle regels samen die gelden op een bepaalde plek. Hierdoor is het duidelijker.

Nieuw online omgevingsloket

Vanaf 1 januari gaat u naar omgevingswet.overheid.nl om te controleren of u een vergunning nodig heeft, om regels op een kaart te bekijken, om een melding te maken of een vergunning aan te vragen. Dit is een nieuwe website die er anders uit ziet. Ga voor meer informatie hierover naar de website Informatiepunt Leefomgeving.

Van veel verschillende bestemmingsplannen naar een omgevingsplan

Op dit moment zijn alle regels die gelden voor de fysieke leefomgeving opgeschreven in verschillende plannen. Denk hierbij aan bestemmingsplannen, maar ook de Algemene Plaatselijke Verordening of andere verordeningen. Vanaf 1 januari 2024 worden gemeentelijke regels voor de fysieke leefomgeving verplaatst naar een tijdelijk omgevingsplan. Tot en met 2031 hebben gemeenten de tijd om alle regels te controleren en over te zetten naar het nieuwe omgevingsplan.

Maatwerk en participatie

In de huidige bestemmingsplannen zijn veel regels tot in detail opgeschreven. In het nieuwe omgevingsplan kan de gemeente globaler omschrijven wat wel en niet mag op bepaalde plekken in de gemeente. Ook kan de gemeente bepalen dat het niet altijd nodig is om een vergunning te vragen. Soms is alleen een melding voldoende. Hierdoor hebben inwoners of ondernemers meer ruimte om hun plannen uit te werken en heeft de gemeente meer ruimte om maatwerk te geven. Daarbij geldt wel dat het steeds belangrijker wordt dat inwoners of ondernemers met een plan eerst belanghebbenden betrekken. Voor meer informatie gaat u naar onze pagina Ik heb een plan.

Vragen

Wij helpen u graag iedere ochtend van 08.30 tot 12.30 uur aan de balie van Ruimte in het gemeentehuis.

U kunt ook bellen via telefoonnummer (0341) 359 611.