Aanplakzuilen

Er zijn 3 plakzuilen in Putten geplaatst. De plakzuilen staan op de volgende locaties:

  • Tussen de Harderwijkerstraat en de parkeerplaats van Stroud. In de groenstrook.
  • Tussen de Engweg en de parkeerplaats voor het gezondheidscentrum. In de groenstrook.
  • In de Achterstraat ter hoogte van nummer 77.

Voorwaarden

  • Op de plakzuilen kunt u meningsuitingen en bekendmakingen plakken.
  • De zuilen zijn niet bedoeld voor handelsreclame.
  • Het is verboden op andere locaties uitingen aan te plakken. Doet u dit wel, dan riskeert u een boete.

De zuilen krijgen 4 keer per jaar een schoonmaakbeurt. Dit gebeurt in de volgende weken: 15, 27, 39 en 51.

Contactgegevens

T (0341) 359 611