Immatera

Foto van ImmateraOnthulling monument Immatera

Wethouder Roelof Koekkoek, heeft op 27 september 2013 samen met kunstenaar Gerrit van Emous en verloskundige Ariëtte van Kempen het monument ‘Immatera’ onthuld op de begraafplaats Schootmanshof. Met de onthulling van dit monument is het immaturenveld gerealiseerd.

Herinneren

In de raadsvergadering van 4 oktober 2012 is de motie aangenomen om te onderzoeken of een plek kan worden gerealiseerd voor het begraven van immatuur geborenen (tot 24 weken zwangerschap). Met het oog op de verwerking is het van belang dat ouders een beschermde plek hebben waar ze op eenvoudige wijze, bijvoorbeeld door een gedenkplaatje, een herinnering kunnen aanbrengen.

Het immaturenveld is gerealiseerd op begraafplaats Schootmanshof, aan de noordzijde van het bestaande vak voor kindergraven. Het veld wordt omzoomd door een taxushaag om een besloten karakter te creëren.

Om ouders de gelegenheid te bieden een tastbare herinnering achter te laten, is aan de Puttense kunstenaar Gerrit van Emous gevraagd een monument te ontwerpen. Ouders kunnen een gedenkplaatje kopen met daarop een door hen opgestelde tekst, dat aan het monument bevestigd kan worden.

Gerrit van Emous zegt over het in cortenstaal uitgevoerde monument: “Omdat het een geabstraheerde vorm is geworden, is het eigenlijk aan de toeschouwer om zijn of haar uitleg hier aan te geven. Het monument lijkt op een druppel, een traan. Ook is een mogelijk een lege baarmoeder te zien. Of twee vormen die een leegte omvatten: ouders, die ondanks het grote verlies elkaar vinden en troosten. Verder zou je kunnen zeggen dat het leven van boven wordt gegeven, maar soms ook weer naar boven toe wordt weggenomen. Dan speelt ook de speciale sokkel een rol. Hierin is een navelstreng te zien.”

Immatera

Gerrit van Emous legt uit over de naam van het monument: “Om al deze bespiegelingen over de betekenis van het beeld te vangen, heb ik het beeld de naam ‘Immatera’ genoemd.

Imma, als afkorting van het niet veel voorkomende woord immaturen.

Tera, als anagram van ‘tear’, het Engelse woord voor traan.

Tera, als verbastering van het woord ‘Terra’, wat aarde betekent.

Verder is het woord ‘Mater’ letterlijk terug te vinden in het woord ‘Immatera’, hetgeen betekent “moeder”.

Dan tot slot is het een niet bestaand woord, hetgeen de terugvindbaarheid vergroot.”

Verloskundigen

Behalve de gemeente Putten en de kunstenaar zijn ook de verloskundigen bij de realisatie van het project betrokken geweest. Zij zagen al langer de behoefte van ouders voor een herdenkplaats voor immaturen. Verloskundige Ariëtte van Kempen heeft bij de onthulling namens de verloskundigen een gedicht voorgelezen.

Gusanne van den Brink sloot de bijeenkomst af met het zingen van het lied ‘Pril begin’.

Blij verwachten wordt verdriet,

nieuw leven dat het levenslicht niet ziet.

Het blijft voor veel ouders een gemis

en daarom is het goed dat deze gedenkplaats er nu is.

Want:

Onvoldragen zijn de dagen van dit leven,

in de moederschoot geweven.

En:

Onverwacht,

voordat de reis op aarde begon,

is dit kind terug gekeerd,

naar de Bron van alle leven!

Iedereen kan nu op begraafplaats Schootmanshof het monument en immaturenveldje bezoeken. Begraafplaats Schootmanshof ligt aan de Hoflaan 3.