Engersteeg - Waterbouwkundig kunstwerk

Foto van monument aan de EngersteegGemeentelijk monument - De waterval is een voorbeeld van een gemetseld waterbouwkundig kunstwerk uit het begin van de 20e eeuw. De vormgeving is eenvoudig, evenals het materiaalgebruik, met uitzondering van de toepassing van de oersteenbrokken bij de uitstromingsopening. Het kunstwerk vormt een onderdeel van het historisch gegroeide landschappelijk gebied ten zuiden van de Vanenburg en verwijst door zijn functie naar de nu opgedroogde beek langs de Engersteeg. De waterval behoort tot de geschiedenis van de Vanenburg vanwege zijn functie ten behoeve van de opwekking van elektriciteit voor de buitenplaats.

In 2013 is het is het kunstwerk gerestaureerd.