Garderenseweg 142 - Groot Schovenhorst

Foto van rijksmonument Garderenseweg 142

Rijksmonument - Landhuis Groot Schovenhorst is gebouwd in 1876 naar ontwerp van een nog onbekende Utrechtse architect in opdracht van mr. J.H. Schober. Het huis is gelegen op het landgoed Schovenhorst. Schober, advocaat en industrieel uit Utrecht kocht hier in 1848 woeste heidegrond aan met de bedoeling dit te ontginnen. Hij kweekte hier bomen ten behoeve van productiebos. Daarnaast deed hij op kleine schaal experimenten met landbouwproducten. Schobers inspanningen hebben o.a. geleid tot het oprichten van Staatsbosbeheer. Het landschap valt onder de Natuurschoonwet. Het fraai gedetailleerde landhuis werd aan de zuidwestzijde van de Garderenseweg gebouwd en vertoond kenmerken van het Neoclassicisme. Het pand is volledig gepleisterd en bezit vooruitspringende risalieten met puntgevels. Verfsporen doen vermoeden dat de gevels oorspronkelijk een roze tint hadden.