Oldenallerallee 3 - Huis Oldenaller

Foto van Oldenallerallee

Rijksmonument - Aan de met eiken beplante oprijlaan naar het Huis Oldenaller een rechthoekige woning (XVIII) met lage verdiepingen en schilddak met pannen. De vensters van de begane grond hebben luiken en twintigruitsschuiframen; de bovenvensters hebben middenstijlen, twaalfruitsdraairaampjes en luikjes. In de tweede vensteras van links een groot hijsluik in de verdieping.

 

Oldenallerallee 3

Huis Oldenaller. Bakstenen landhuis, vermoedelijk naar ontwerp van Jacob van Campen, kort na het midden der 17e eeuw op vierkante plattegrond met boven het omlopende schilddak uitrijzende middentoren. De voor- en achtergevel hebben brede, weinig uitspringende risalieten, bekroond door hoog opgemetselde dakkapellen met frontons en aan weerszijden van de dakkapel boven de voorgevel gebeeldhouwde zijstukken. Deze heeft bovendien een gebeeldhouwde wapen en sculptuur in het fronton met de jaartallen 1655 en 1665. De zijgevels bezitten smallere, verder uitspringende middenrisalieten, oorspronkelijk met frontons gedekt maar bij de ingrijpende verbouwing in 1850 van gemetselde dakkapellen voorzien. Bij de 19e eeuwse verminking werd de middentoren gewijzigd, evenals de vensters, die vergroot werden en empireramen verkregen, terwijl in de voorgevel een toegangsdeur in geprofileerd rondbogige omlijsting werd aangebracht. Inwendig: hal met empire stucwerk, salon met gesneden Lodewijk XV-schouw en een eiken balustertrap uit de bouwtijd. Te weerszijden van het voorplein eenvoudige bakstenen bouwhuizen onder hoge schilddaken en met getoogde vensters en deuren, gebouwd ca. 1850. Het huis wordt omgeven door een parkaanleg met waterpartijen door K.G. Zocher.