Vanenburgerallee 13 - De Vanenburg

Foto van kasteel Vanenburg

Rijksmonument - Ter plaatse van een in 1676 naar ontwerp van Philip Vingboons opgetrokken, op het eind van de 18e eeuw verbrand huis, omstreeks het midden der 19e eeuw gebouwd buitenhuis. Witgepleisterd gebouw op rechthoekige plattegrond met tegen het midden van de voorgevel een driezijdige uitbouw, waarop boven de kroonlijst een attiek verrijst. Terzijde van de middenpartij bekronen balustraden met siervazen op de hoeken de gevels. Waranda in twee verdiepingen voor de gevel. Te weerszijden van het ruime voorplein eenvoudige, gepleisterde bouwhuizen met torentjes op de schilddaken. Inwendig: een rijk met Lodewijk XIV- stucwerk versierde schoorsteenboezem.