Achternaam kind kiezen

Op 1 januari 2024 is de nieuwe wet ingegaan: Invoering gecombineerde geslachtsnaam. Als ouders mag u kiezen welke achternaam uw eerste kind krijgt: die van de moeder of van de andere ouder. Vanaf 1 januari 2024 is het ook mogelijk beide achternamen te kiezen.

Bijvoorbeeld ouders de Vries en Jansen krijgen in 2024 hun eerste kind. Zij kunnen kiezen uit 4 mogelijkheden voor de achternaam:

  1. de Vries
  2. Jansen
  3. de Vries Jansen
  4. Jansen de Vries

Overgangsregelingen

Er zijn overgangsregelingen in deze wet. Hierdoor kunt u soms eerder een keuze maken of namen van eerdere kinderen wijzigen.

1e overgangsregeling

Uw heeft uw kind in 2023 erkend, maar uw kind wordt in 2024 geboren: U kunt bij de geboorteaangifte kiezen voor een dubbele achternaam. Dit kan lastig zijn. Als moeder moet u direct na de geboorte langskomen bij de balie van Burgerzaken in het gemeentehuis. 

De oplossing is om uw keuze voor de dubbele naam nu al vast te leggen in een akte. Dit heet de akte van Erkenning van uw ongeboren vrucht. De naam van uw kind is dan vastgelegd, als uw kind in 2024 wordt geboren. Is uw kind in 2023 geboren? Dan krijgt uw kind de naam van 1 van de ouders.

2e overgangsregeling

In heel 2024 kunt u als ouders de naam van uw kinderen wijzigen naar een dubbele achternaam. Hiervoor komt u samen naar de balie van Burgerzaken in het gemeentehuis. 

Voorwaarden:
•    Uw oudste kind is geboren tussen 1 januari 2016 en 31 december 2023.
•    U bent getrouwd, u heeft een geregistreerd partnerschap of u heeft uw kinderen erkend.
•    U bent het als ouders eens over de achternaam of achternamen.

Meenemen

  • Een geldig identiteitsbewijs. 

Contactgegevens

T (0341) 359 670