Erkenning kind

Voor het erkennen van uw kind maakt u een afspraak. Heeft één van de ouders in het buitenland gewoond? Neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken.

Afspraak maken voor erkennen kind

Voorwaarden

 • Als u niet getrouwd bent of als u geen geregistreerd partnerschap heeft, kunt u een kind erkennen.
 • U wordt dan juridisch ouder
 • Als juridisch ouder heeft u rechten en plichten. Zo heeft u er recht op om uw kind te zien en bent u verplicht om voor het kind te zorgen. Lees meer over uw rechten en plichten op de website van de rijksoverheid.
 • Om de erkenning te regelen maakt u eerst een afspraak bij de gemeente.
 • Bij een eerste kind moet de moeder altijd bij deze afspraak aanwezig zijn.
 • Bij een volgend kind mag ook een ondertekende schriftelijke verklaring van de moeder worden meegenomen.

Wat moet u weten

Bij een erkenning wordt u wettelijk ouder van het kind. U hoeft niet altijd de biologische ouder te zijn. Dit houdt in dat:

 • Uw kind wederzijds erfrecht krijgt.
 • Er een onderhoudsplicht ontstaat tussen u en uw kind.
 • Uw kind uw achternaam kan krijgen.

Meenemen

 • Een geldig identiteitsbewijs van de erkenner en de moeder van het kind.
 • Bij een eerste kind moet de moeder altijd aanwezig zijn bij de afspraak.
 • Bij een volgend kind mag ook een ondertekende schriftelijke verklaring meegenomen worden (als de moeder niet bij de afspraak aanwezig is).
 • Woont u of de moeder in het buitenland? Neem dan ook een buitenlands bewijs mee dat u niet getrouwd bent.
 • Kinderen van 12 tot 16 jaar: schriftelijke toestemming van het kind en een kopie van een geldig identiteitsbewijs van het kind.
 • Erkenning door een duomoeder: verklaring https://www.donorgegevens.nl/ouderschapsverklaringen van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting (alleen nodig als de donor anoniem is)

Moment van erkenning

U kunt uw kind op verschillende momenten erkennen.

Erkenning voor de geboorte

 • U erkent het kind tijdens de zwangerschap. Dit heet officieel erkenning van de ongeboren vrucht.
 • Vanaf de geboorte bent u de wettelijke ouder.
 • Als u bij de erkenning voor uw achternaam kiest, dan heeft uw kind deze naam vanaf de geboorte. De kinderen die u samen hierna krijgt, hebben automatisch dezelfde achternaam. Als u niet kiest, krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder.

Erkenning bij geboorteaangifte

 • U doet de geboorteaangifte in de gemeente waar het kind is geboren. U kunt uw kind meteen erkennen.
 • Als de moeder niet kan meekomen naar de gemeente, hebt u schriftelijke toestemming van haar nodig om uw kind te erkennen.

Erkenning na de geboorteaangifte

 • Erkenning kan ook na de geboorteaangifte. Dit kan in elke gemeente in Nederland.
 • Is het kind jonger dan 12 jaar? Dan moet de moeder uit wie het kind is geboren toestemming geven voor de erkenning.
 • Is het kind tussen de 12 en de 16 jaar? Dan is toestemming nodig van de moeder en het kind.
 • Is het kind 16 jaar of ouder? Dan is voor de erkenning alléén toestemming nodig van het kind. Het kind moet dan persoonlijk bij de erkenning aanwezig zijn omdat het kind in persoon moet verklaren weke achternaam hij/zij zal hebben.

Meer informatie over erkenning kind en ouderlijk gezag

Keuze achternaam

Het kind krijgt in principe de achternaam van de moeder die het kind ter wereld brengt. Als u de achternaam van de vader of duomoeder kist, moeten beide ouders bij de erkenning zijn. De achternaam die u kiest voor uw eerste kind, geldt ook voor alle volgende kinderen van  dezelfde ouders.

Contactgegevens

T (0341) 359 670