Aangifte overlijden

Als er iemand overlijdt moet u aangifte doen bij de gemeente. U doet de aangifte bij de gemeente waarin het overlijden heeft plaatsgevonden. Dit gebeurt normaal gesproken door de begrafenisondernemer, u kunt het ook zelf doen. Na de aangifte wordt een overlijdensakte opgemaakt en het verlof tot begraven/cremeren afgegeven.

Voor begrafenisondernemers is het mogelijk de aangifte online te doen. Hiervoor is EHerkenning nodig. 

De aangifte overlijden online doorgeven via EHerkenning

Kosten

Aan de aangifte van overlijden zijn geen kosten verbonden. Een uittreksel van de overlijdensakte kost € 14,00.

Meenemen

  • een geldige identiteitsbewijs
  • de verklaring van de arts van het overlijden
  • B-enveloppe (een enveloppe voor het CBS, de geneeskundige vermeldt hierop doodsoorzaak)
  • eventueel het trouwboekje voor het bijwerken van gegevens overlijden

Termijn

Er is geen vastgestelde aangiftetermijn. In verband met de termijn waarbinnen de begraving of crematie moet plaatsvinden, moet u doorgaans binnen zes werkdagen na de dag van overlijden aangifte doen.

Meer over overlijden

Contactgegevens

T (0341) 359 674 of 359 675