Aangifte overlijden

Als er iemand overlijdt moet u aangifte doen bij de gemeente. U doet de aangifte bij de gemeente waarin het overlijden heeft plaatsgevonden. Dit gebeurt normaal gesproken door de begrafenisondernemer, u kunt het ook zelf doen. Na de aangifte wordt een overlijdensakte opgemaakt en het verlof tot begraven/cremeren afgegeven.

Kosten

Aan de aangifte van overlijden zijn geen kosten verbonden. Een uittreksel van de overlijdensakte kost € 13,80.

Meenemen

  • een geldige identiteitsbewijs
  • de verklaring van de arts van het overlijden
  • B-enveloppe (een enveloppe voor het CBS, de geneeskundige vermeldt hierop doodsoorzaak)
  • eventueel het trouwboekje voor het bijwerken van gegevens overlijden

Termijn

Er is geen vastgestelde aangiftetermijn. In verband met de termijn waarbinnen de begraving of crematie moet plaatsvinden, moet u doorgaans binnen zes werkdagen na de dag van overlijden aangifte doen.

Meer over overlijden

Contactgegevens

T (0341) 359 674 of 359 675