Overlijden

 • Aangifte overlijden

  Als er iemand overlijdt moet u aangifte doen bij de gemeente. U doet de aangifte bij de gemeente waar de persoon overleden is. Meestal doet de begrafenisondernemer aangifte, maar u kunt het ook zelf doen.

 • Aangifte levenloos kind

  Is uw kind na 24 weken zwangerschap levenloos geboren? Dan moet u hiervan aangifte doen bij de gemeente waar het kindje is geboren. U moet het kindje na een zwangerschap van 24 weken begraven of cremeren.

 • Registratie levenloos geboren kind

  Wanneer een kind levenloos wordt geboren, is dit een groot emotioneel gemis. Als u wilt, kunt u uw kindje laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit is niet verplicht. De registratie doet u in de gemeente waar u woont.

 • Overlijden in het buitenland

  Is iemand in het buitenland overleden? Dan moet u dit melden bij de gemeente in Nederland waar de persoon woonde. U hebt hiervoor een (wettelijk goedgekeurde) overlijdensakte nodig uit de plaats waar de betrokkene is overleden.

 • Keuze van een graf (grafuitgifte)

  In de gemeente Putten heeft u een aantal mogelijkheden voor begraven.

 • Grafbedekking

  Op een graf mag een grafmonument en/of beplanting geplaatst worden. U bent vrij in de keuze welk type grafbedekking u neemt. De grafbedekking moet wel aan bepaalde eisen voldoen. U hebt voor grafbedekking een vergunning nodig.

 • Grafonderhoud

  De gemeente is verantwoordelijk voor het algemeen onderhoud van de begraafplaatsen en het onderhoud van de graven.

 • Ruimen van graven

  Wanneer wordt een graf geruimd? Als het grafrecht van een particulier graf niet wordt verlengd. Of wanneer de periode van 30 jaar voor een algemeen graf voorbij is. Ruimen van graven is in Putten (nog) niet nodig.

 • Begraafplaatsen in Putten

  De gemeente Putten heeft vier begraafplaatsen.

 • Tarieven begraven in Putten

  Overzicht van de tarieven begraven/cremeren in Putten.

 • Aantekening gezag na overlijden

  Ouders hebben de mogelijkheid om te bepalen wie na hun overlijden het gezag over de kinderen krijgt. Anders gezegd; wie de voogd wordt. U kunt dat in een testament bij de notaris vastleggen of in het gezagsregister registreren.

 • Folder Begraven in Putten 2024

  pdf, 1MB
 • Begrafenis 2024 - aanvraag

  pdf, 178kB