Huwelijk of geregistreerd partnerschap

Wilt u in Putten trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan? Dan kunt u online de datum, tijd en de locatie van het huwelijk of geregistreerd partnerschap reserveren.

Als u online uw huwelijksdatum wilt reserveren, dan doet u direct een ‘melding voorgenomen huwelijk‘. U ontvangt dan een bevestiging. De ‘melding voorgenomen huwelijk’ moet minimaal 14 dagen en maximaal een jaar voor de huwelijksdag zijn goedgekeurd.

Online uw huwelijksdatum reserveren en melding doen

Let op: Gaat u online uw huwelijksdatum reserveren en melding doen? Dan heeft u een kopie van het identiteitsbewijs van de getuigen nodig. Deze kopieën moet u uploaden.

Trouwen op locatie

Wilt u trouwen op een andere locatie dan het gemeentehuis? Neem dan eerst contact op met de eigenaar/beheerder van de trouwlocatie. Zij weten of de locatie geschikt is als trouwlocatie en of de datum nog beschikbaar is. Vul de melding trouwen op locatie in en stuur deze mee met uw melding huwelijk of geregistreerd partnerschap.

Melding trouwen op locatie

Uw huwelijksdatum reserveren

Wilt u uw huwelijksdatum niet online reserveren? Neem dan contact op met Burgerzaken. Bij het reserveren van de datum, wordt direct een afspraak ingepland voor de ‘melding voorgenomen huwelijk’.

Gratis huwelijk

 • Gratis trouwen kan op maandag om 9.00 uur en 9.15 uur. Deze ceremonie duurt ongeveer 5 minuten.
 • Het huwelijk vindt plaats in een overlegruimte van het gemeentehuis. Deze ruimte is geschikt voor maximaal 6 personen.

Voorwaarden

 • U en uw partner moeten 18 jaar of ouder zijn.
 • U en uw partner mogen niet met iemand anders getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
 • Staat u onder curatele? Dan is toestemming nodig van de curator of de kantonrechter.
 • U moet minimaal 2 en maximaal 4 getuigen aanmelden. De getuigen moeten 18 jaar of ouder zijn.

Kosten

 • Op maandag om 09.00 uur en 09.15 uur is het gratis (geen keuze ambtenaar en geen toespraak).
 • Op maandag van 10.00 tot 17.00 uur zijn de kosten € 377,25.
 • Op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur zijn de kosten € 377,25.
 • Op alle andere tijdstippen zijn de kosten € 737,60.

Kosten trouwen op locatie

 • Voor het toetsen van de locatie zijn de kosten € 222,30.
 • De locatie brengt kosten in rekening. Deze kosten vraagt u aan bij de locatie en gaan buiten de gemeente om.

Kosten getuigen gemeente

 • Wilt u getuigen van de gemeente? De kosten zijn € 25,65 per getuige.

Kosten huwelijksbevoegdheid

 • Een verklaring van huwelijksbevoegdheid kost € 29,00.

Kosten omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk

 • De kosten voor het omzetten zijn € 108,25. En alleen tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Dit is zonder ceremonie en zonder gebruik van de trouwzaal.

Huwelijkse voorwaarden: gemeenschap van goederen

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan geldt automatisch de wettelijke gemeenschap van goederen. Is uw huwelijk of geregistreerd partnerschap op of na 1 januari 2018 gesloten? De regels zijn vanaf deze datum gewijzigd. Meer hierover leest u op de website van Rijksoverheid

Wilt u op huwelijkse voorwaarden trouwen? Regel dit dan vóór de huwelijksdatum bij een notaris. Dit geldt ook voor het geregistreerd partnerschap.

Contactgegevens

T (0341) 359 670