Verklaring trouwen in het buitenland

Wilt u in het buitenland trouwen? Dan kan een verklaring van huwelijksbevoegdheid worden gevraagd. Dit is een internationaal document waarin staat dat u in het buitenland mag trouwen. Niet in elk land heeft u een verklaring nodig. Neem altijd contact op met de ambassade van het land waarin u wilt trouwen. Of met de burgerlijke stand van de plaats waarin u wilt trouwen. Let op! De verklaring van huwelijksbevoegdheid is zes maanden geldig.

Voorwaarden

  • U of uw partner heeft de Nederlandse nationaliteit.
  • U of uw partner staat in deze gemeente ingeschreven. Of deze gemeente was uw laatste woonplaats voordat u naar het buitenland vertrok.

Kosten

Een verklaring van huwelijksbevoegdheid kost: € 29,00.

Meenemen

  • Geldig identiteitsbewijs van u en uw partner.
  • Afschrift van de geboorteakte van u en uw partner.
  • Uittreksel van de basisregistratie personen (BRP). Hierin staat de nationaliteit en burgerlijke staat van u en uw partner.
  • Bent u eerder getrouwd geweest? Neem de echtscheidingsakte of een overlijdensakte mee.

Contactgegevens

T (0341) 359 670