Bezwaar maken tegen belastingaanslag en/of WOZ-waarde

Officieel bezwaar maken is vaak niet nodig. Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Neem dan gerust contact met ons op. Als blijkt dat wij een fout hebben gemaakt bij het vaststellen van de WOZ-waarde, passen wij dit voor u aan. Wij willen net als u dat de WOZ-waarde klopt! De gemeente Putten heeft er namelijk geen belang bij om de WOZ-waarde te hoog vast te stellen.

Neem snel en informeel contact met ons op

Vul het contactformulier in of stuur ons tijdens openingstijden een WhatsApp bericht via 06 203 06 284. U kunt ons ook bellen via (0341) 359 750 of stuur een e-mail naar belastingen@putten.nl. De balie Belastingen in het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag in de ochtend open.

Digitaal bezwaar maken

Bent u het ook na overleg niet eens met uw belastingaanslag en/of de WOZ-waarde van uw pand of woning? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar indienen. Alleen de persoon aan wie de aanslag is gericht, kan bezwaar indienen. U logt in met DigiD.

Online bezwaar indienen aanslag gemeentelijke belastingen en/of WOZ-waarde woning via DigiD of eHerkenning

Schriftelijk bezwaar maken

Bent u een (mede)belastingplichtige (bijvoorbeeld een echtgenoot of mede-eigenaar), een erfgenaam of een gemachtigde? Dan kunt u ook schriftelijk bezwaar indienen. U stuurt uw bezwaar naar de heffingsambtenaar van de gemeente Putten via postbus 400, 3880AK, Putten. U zet in uw bezwaar:

  • Uw naam en adres.
  • Datum van het bezwaarschrift.
  • Het aanslagnummer.
  • De reden waarom u bezwaar maakt.
  • Uw handtekening.
  • Een machtiging (indien nodig).

Betalingsregeling of kwijtschelding

Kunt u de aanslag niet betalen? Maak dan geen bezwaar, maar tref een betalingsregeling of vraag kwijtschelding aan. U kunt ook een machtiging voor automatische incasso afgeven. Dan betaalt u de gemeentelijke belastingen in negen maanden.