Afvalstoffenheffing

De gemeente haalt uw huishoudelijk afval op en verwerkt dit. Wij willen zoveel mogelijk grondstoffen opnieuw gebruiken en het restafval verminderen. De kosten voor afvalinzameling berekenen wij met de afvalstoffenheffing aan u door.

Wie betaalt afvalstoffenheffing?

Iedere hoofdbewoner van een perceel waar de gemeente huishoudelijk afval moet ophalen. Dit staat in de Wet milieubeheer. Of de bewoner huisvuil meegeeft is daarbij niet belangrijk. Een perceel is niet alleen een woning, maar ook een recreatiewoning zoals een stacaravan, woonwagen of zomerhuis.

Wat moet ik betalen?

In 2024 betaalt u € 137,90 afvalstoffenheffing per jaar. Het bedrag voor een recreatieobject is € 34,45. De verwerkingskosten van het afval zitten in de prijs van de gemeentelijke afvalzakken.

  • 30-liter restafvalzak - € 1,10
  • 50-liter restafvalzak - € 1,60
  • 10-liter groente- en fruitafvalzak - € 0,15
  • 30-liter groente- en fruitafvalzak - € 0,25
  • 50-liter tuinafvalzak - € 0,75
  • 50-liter PMD-zak - € 0,15

Verschil in kosten voor één- en meerpersoonshuishoudens?

Het bedrag van de afvalstoffenheffing is voor een eenpersoonshuishouden en een meerpersoonshuishouden gelijk. Het verschil in kosten zit in het aantal afvalzakken dat u aanbiedt. Een meerpersoonshuishouden biedt in de meeste gevallen meer afvalzakken aan. 

Verhuizing

Verhuist u in de loop van een jaar binnen de gemeente? Dan heeft dat meestal geen gevolgen voor uw aanslag gemeentelijke belastingen.

Verhuist u in de loop van een jaar buiten de gemeente? Dan berekenen wij het bedrag van de afvalstoffenheffing tot en met de maand van vertrek. Verhuist u nadat u de aanslag heeft gehad? Dan vermindert de gemeente de belasting automatisch over de maanden dat u niet meer in onze gemeente woont. U krijgt hier een brief over.

Wetgeving

Contactgegevens

T (0341) 359 750

belastingen@putten.nl

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met de aanslag afvalstoffenheffing? Maak dan binnen 6 weken bezwaar. Het bezwaarschrift dient u in bij de heffingsambtenaar van de gemeente Putten, Postbus 400, 3880 AK Putten. Bent u het niet eens met de uitspraak op bezwaar? Dien dan beroep in bij de Rechtbank Gelderland.