Overzicht soorten belastingen

Hier vindt u een overzicht van de soorten belastingen die wij als gemeente heffen.

 • Onroerendezaakbelasting (OZB)

  De onroerendezaakbelastingen zijn een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente. De gemeente gebruikt de inkomsten voor een groot aantal algemene uitgaven.

 • Afvalstoffenheffing

  De gemeente haalt uw huishoudelijk afval op en verwerkt dit. Wij willen zoveel mogelijk grondstoffen opnieuw gebruiken en het restafval verminderen. De kosten voor afvalinzameling berekenen wij met de afvalstoffenheffing aan u door.

 • Rioolheffing

  Een belangrijke taak van de gemeente is de afvoer van afval- en hemelwater.

 • Forensenbelasting

  De gemeente Putten kent twee soorten belasting voor toeristisch verblijf. Namelijk forensenbelasting en toeristenbelasting. Mensen die in Putten overnachten en hier niet officieel wonen betalen forensenbelasting of toeristenbelasting. Deze inkomsten investeren we in bijvoorbeeld fietspaden, recreatiegebieden en toeristische informatie zoals het VVV.

 • Toeristenbelasting

  De gemeente Putten legt belasting op aan mensen die in Putten overnachten en hier niet officieel wonen. Er zijn twee vormen: toeristenbelasting en forensenbelasting. Door deze belasting te betalen, dragen de toeristen een steentje bij aan de toeristische voorzieningen. Zo investeren we elk jaar in de fiets- en wandelpaden, picknickplekken, toeristische informatie (de VVV, digitale kalender, toeristische wegwijzers), het zwembad en recreatiegebieden als de Krachtighuizerheide. 

 • Reclamebelasting

  Ondernemers in het centrum van Putten betalen reclamebelasting. De belasting wordt geheven per vestiging. In de verordening reclamebelasting staat vermeld in welk gebied de reclamebelasting geldt.

 • Hondenbelasting

  In de gemeente Putten wordt geen hondenbelasting geheven.

 • Legesheffing

  De gemeente brengt legeskosten in rekening voor verstrekte diensten zoals bijvoorbeeld voor het voltrekken van een huwelijk, het afgeven van een paspoort of rijbewijs en het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning.