Toegankelijkheidsverklaring

De gemeente Putten hecht veel waarde aan een gebruiksvriendelijke en toegankelijke website. Deze site is dan ook goed bruikbaar voor mensen met een functiebeperking. Met uitzondering van de PDF-documenten voldoen wij met de site grotendeels aan de internationale regels voor web toegankelijkheid, WCAG 2.1, niveau AA.

Komt u ontoegankelijke content tegen, neem contact met ons op door het contactformulier in te vullen

Beoordeling toegankelijkheid

Op 15 maart 2020 is onze website onderzocht op toegankelijkheid door een extern bureau, Stichting Accessibility. Dit onderzoek is een steekproef van een aantal pagina’s. Op basis daarvan is vastgesteld dat de website goed bruikbaar is voor mensen met een functiebeperking. We scoren 44 van de 50 punten. Er zijn nog 6 punten om de toegankelijkheid te verbeteren. De leverancier en de contentbeheerder van de website zijn bezig om deze verbeterpunten op te pakken. De verwachting is dat de website het eerste kwartaal van 2021 volledig voldoet aan WCAG 2.1, niveau AA.

Uitkomsten onderzoek

Samenvatting: Het is duidelijk dat er goed rekening is gehouden met digitale toegankelijkheid. Er is consistente navigatie en identificatie, afbeeldingen hebben alternatieve teksten, de pagina's zijn met het toetsenbord te bedienen, er zijn skiplinks aanwezig en de taal van de pagina's is goed aangegeven. Er zijn nog wat verbeterpunten gevonden, onder andere met het contrast, 'label in name' en het linkdoel van een paar links.

Download uitkomsten webrichtlijnencheck

PDF-bestanden

Niet alle PDF-bestanden op onze website zijn op dit moment volledig toegankelijk. De PDF-bestanden op de website worden onderzocht en aangepast op toegankelijkheid. Daarnaast wordt bekeken hoe het aantal PDF’s op onze website verminderd kan worden. Wij streven ernaar om het eerste kwartaal van 2021 al onze PDF bestanden toegankelijk te kunnen aanbieden op onze website. Als u een PDF tegenkomt die niet toegankelijk is, dan kunt een toegankelijke versie opvragen via het contactformulier.

Register toegankelijkheidsverklaring

 

Het toegankelijkheidslabel van Gemeente Putten. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.