Toegankelijkheidsverklaring

De gemeente Putten hecht veel waarde aan een gebruiksvriendelijke en toegankelijke website. Deze site is dan ook goed bruikbaar voor mensen met een functiebeperking. Uit het onderzoek in het jaar 2022 blijkt dat wij met de site grotendeels voldoen aan de internationale regels voor web toegankelijkheid, WCAG 2.1, niveau AA.

Komt u ontoegankelijke content tegen, neem contact met ons op door het contactformulier in te vullen

Beoordeling toegankelijkheid

Op 8 maart 2022 is onze website onderzocht op toegankelijkheid door een extern bureau, Stichting Accessibility. Dit onderzoek is een steekproef van een aantal pagina’s. Op basis daarvan is vastgesteld dat de website goed bruikbaar is voor mensen met een functiebeperking. We scoren 40 van de 50 punten.

Oplossing gevonden toegankelijkheidsproblemen

Er zijn nog 10 punten gevonden om de toegankelijkheid te verbeteren. 4 punten hebben te maken met een ontoegankelijk PDF document. Dit document is opgemaakt door een extern bureau en kan achteraf niet meer aangepast worden. De gemeente Putten gaat in overleg met de leverancier om te kijken wat er nodig is het brondocument toegankelijk te maken. De andere 6 punten moeten door onze leveranciers (GovMetric en Roxit) opgelost worden. De verwachting is dat deze punten zo snel mogelijk opgepakt worden en dat de website in september/oktober 2022 volledig voldoet aan WCAG 2.1, niveau AA. 

Samenvatting uitkomsten onderzoek

Samenvatting: Uit het onderzoek is gebleken dat de website voor een groot deel al goed toegankelijk is en dat er duidelijk nagedacht is over de toegankelijkheid van de website. Zo zijn veel PDF's die dit jaar zijn gepubliceerd getagd en hebben een document titel. Veel interactieve componenten hebben een goed tekstueel label en waarde. Alternatieve teksten zijn toegevoegd waar nodig bijvoorbeeld op iconen maar ook iframes bij video's. Er is aandacht besteed aan de focus zichtbaarheid en het navigeren met het toetsenbord.

Download volledig rapport uitkomsten webrichtlijnencheck 2022

PDF-bestanden

Niet alle PDF-bestanden op onze website zijn op dit moment volledig toegankelijk. De PDF-bestanden op de website worden onderzocht en aangepast op toegankelijkheid. Daarnaast wordt bekeken hoe het aantal PDF’s op onze website verminderd kan worden. Wij streven ernaar om in 2023 al onze PDF bestanden toegankelijk te kunnen aanbieden op onze website. Als u een PDF tegenkomt die niet toegankelijk is, dan kunt een toegankelijke versie opvragen via het contactformulier.

Register toegankelijkheidsverklaring

 

Status toegankelijkheidslabel van Gemeente Putten. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.