Gezonde financiële positie voor Gemeente Putten

Net als in 2024 is er ook in 2025 in de gemeente Putten genoeg geld om plannen en projecten uit te voeren. Dat blijkt uit de kadernota die het college aan de gemeenteraad heeft aangeboden. De eerder opgebouwde reserves dienen als welkom spaarpotje voor aankomende grote projecten. In een tijd waarin kosten stijgen gaan inwoners van Putten volgend jaar niet de rekening betalen van deze projecten.

“Gelukkig zijn wij in staat om ook volgend jaar onze ambities waar te maken, zonder de belasting voor de inwoner te verhogen of te moeten bezuinigen. Er is zelfs ruimte voor extra eenmalige uitgaven zoals de viering van 80 jaar vrijheid”, zegt financieel wethouder Ewoud ’t Jong. Dat is niet vanzelfsprekend volgens de wethouder. Daarmee doelt hij onder andere op inflatie, autonome ontwikkelingen (zoals personele lasten), stijging van de kosten binnen de jeugdzorg waar ook Putten mee te maken heeft en grote ontwikkelingen (zoals het integraal huisvestingsplan onderwijs). “Al met al mogen wij tevreden zijn dat wij als Putten financieel in de pas lopen”, constateert ’t Jong.

Kadernota

Op donderdag 13 juni 2024 bespreekt de gemeenteraad de plannen voor de komende jaren en hoe die betaald worden. Het gaat dus vooral over belangrijke keuzes en eventuele nieuwe doelen. De kadernota is daarmee het kaderstellende visiedocument van de raad, dat de basis vormt voor de begroting van het volgende jaar. De begroting staat in het najaar op de agenda van de gemeenteraad.

Jaarrekening

Naast de kadernota heeft het college ook de jaarrekening aangeboden aan de gemeenteraad. Daarin vertelt het college over de uitgevoerde plannen in 2023 en wat deze hebben gekost. Opvallend in de jaarrekening is dat de gemeente Putten vorig jaar ruim € 5,3 miljoen overhield (waar vooraf werd gerekend op € 2,3 miljoen). Het overschot wordt veroorzaakt door een optelsom van veel verschillende posten, waaronder € 6 ton aan meer ontvangen rente en € 1,5 ton aan hogere toeristen- en forensenbelasting. Hieruit leidt de gemeente af dat toeristen Putten goed weten te vinden. 

Investeringsfonds

Het college stelt de gemeenteraad voor om € 4,8 miljoen van het overschot toe te voegen aan het investeringsfonds voor grote projecten. “Dat is een spaarpot om de komende jaren grote projecten te kunnen betalen. Denk aan een nieuwe sporthal, de zuidelijke ontsluitingsweg en een nieuw schoolgebouw voor Groevenbeek”, licht wethouder ’t Jong toe. Het resterende bedrag van het overschot zet de gemeente Putten dit jaar in voor de afronding van eerdere projecten.

Bijdrage vanuit het Rijk

Gemeente Putten blijft voor inwoners, zoals al jaren het geval is, één van de goedkoopste gemeenten van Gelderland. “Wel moet ik realistisch zijn”, zegt wethouder ’t Jong. “De landelijke overheid heeft de uitkering uit het gemeentefonds herzien. Dat betekent dat alle gemeenten vanaf 2026 structureel een lagere bijdrage vanuit het Rijk krijgen. Dat lijkt nu nog te passen, maar waakzaamheid is voor de jaren daarna wel geboden.”