Nieuws RSS icoon

 • Veel reacties op vragenlijst Putten 2040

  27 juli 2021

  De afgelopen weken kon u meedenken over de toekomst van ons dorp. Maar liefst 262 inwoners hebben de vragenlijst over de Omgevingsvisie Putten 2040 ingevuld. Hartelijk dank daarvoor! Wij gaan alle reacties in kaart brengen en komen hier na de zomer bij u op terug.

 • Regionale Energiestrategie Noord-Veluwe vastgesteld

  27 juli 2021

  De Noord-Veluwse gemeenteraden, Provinciale Staten en het waterschap stelden op 9 juli 2021 de Regionale Energiestrategie (RES) vast en boden deze aan bij het Nationaal Programma RES. Een mooie stap om verder te bouwen aan een energieneutrale Noord-Veluwe.

 • Voorbereidingen woonwijk Halvinkhuizen in volle gang

  27 juli 2021

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang van de nieuwe woonwijk Halvinkhuizen. Via een raadsinformatiebrief geeft het college een tussenstand in aanloop naar de Ontwikkelingsvisie. De planvoorbereiding is in volle gang. Na het beschikbaar stellen van het voorbereidingskrediet voor de planontwikkeling, begin 2020, is gestart met inventariserende onderzoeken. Een aantal van deze onderzoeken is inmiddels afgerond. Op onderdelen is aanvullend onderzoek nodig.

 • Veluwe FM opnieuw aangewezen als lokale publieke omroep

  27 juli 2021

  De gemeenteraad van Putten heeft donderdag 8 juli ingestemd met de aanwijzing van Veluwe FM als lokale publieke media-instelling. Veluwe FM vervult een belangrijke rol als lokale publieke omroep. De streekomroep verbindt en informeert en richt zich op inwoners van Putten, Ermelo en Harderwijk. Sinds de fusie, enkele jaren geleden, is het bereik vergoot en zijn de luisteraantallen gestegen.

 • Sam&Putten zorgt dat alle kinderen in Putten kunnen meedoen

  27 juli 2021

  Vanaf nu is het in Putten makkelijker om financiële voorzieningen aan te vragen voor kinderen en jongeren waar thuis weinig geld uit te geven is. Gisteren hebben wethouder Bert Koops, Heleen Remijn (Stichting Leergeld Randmeren) en Tanja van Driel (Welzijn Putten) hun samenwerking vastgelegd met de instelling van Sam&Putten.