Nieuws

 • Vrije inloop boosterprik in Harderwijk

  17 januari 2022

  Sinds vrijdag 14 januari kunt u ook in Harderwijk een boosterprik halen zonder afspraak. De locatie is op Strekdam 51 (vlak bij het Dolfinarium). De locatie is 7 dagen per week open van 08.00 tot 19.30 uur.

 • Gemeente Putten nu ook bereikbaar op WhatsApp

  11 januari 2022

  Gemeente Putten is nu ook bereikbaar op WhatsApp via 06 203 06 284. Sla ons nummer op in uw mobiel om snel in contact met ons te komen. Dit nummer is niet voor bellen, sms’en of groepsapps. Deel geen privacygevoelige informatie met ons via WhatsApp.

 • Record aantal kerstbomen ingeleverd bij de gemeente

  10 januari 2022

  Woensdag 5 en zaterdag 8 januari was het druk aan de Ambachtstraat. Net als andere jaren organiseerde de gemeente Putten een kerstbomeninzamelactie voor de Puttense jongeren tot 15 jaar. Zij konden kerstbomen inleveren bij het gemeentelijk opslagterrein aan de Ambachtstraat. Net als vorig jaar kregen de kinderen € 1,00 per ingeleverde kerstboom.

 • Subsidie voor bloemrijke akkerranden in Putten

  10 januari 2022

  De gemeente Putten stelt ook dit jaar een vergoeding beschikbaar voor boeren die een natuurstrook laten inzaaien op hun akkers. De bloemrijke randen zijn goed voor (weide)vogels, vlinders en insecten. Ook geven ze een mooi beeld in het landschap. Het akkerrandenbeheer is een project van Collectief Veluwe, waarbij Stichting Biotoopverbetering Agrarisch Overleg de uitvoering coördineert.

 • Steeds minder overlast hondenpoep

  10 januari 2022

  Hondenpoep staat bovenaan de lijst van ergernissen. De gemeente Putten ontving hierover jaarlijks een groot aantal meldingen. Het probleem vroeg om een gedegen oplossing. Na een geslaagde proef met ‘hondenpoepbakken’ in 2016 in de wijk Hoge Eind, besloot de gemeente de bakken ook in andere wijken te plaatsen. Deze aanpak werpt zijn vruchten af: het aantal meldingen is gedaald van 76 in 2015 naar 15 in 2021. De meeste meldingen betroffen volle hondenpoepbakken of aanvragen voor nieuwe bakken.

 • Gemeente Putten luidt nieuw jaar in met nieuwjaarsvideo

  11 januari 2022

  De gemeente Putten presenteert op 1 januari 2022 een speciale nieuwjaarsvideo onder de titel ‘Putten 2022’. In de video geven diverse betrokken inwoners aan wat zij het komende jaar van het gemeentebestuur verwachten. Dit met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Ook komen er lijstrekkers aan het woord van de politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen. Burgemeester H.A. Lambooij van Putten leidt de video in met nieuwjaarsboodschap.

 • Prestatieafspraken 2022

  Meer sociale huurwoningen voor diverse doelgroepen, aandacht voor de betaalbaarheid en een duurzaam thuis. Het is slechts een greep uit de afspraken die Woningstichting Putten, Huurderorganisatie Putten en Gemeente Putten met elkaar gemaakt hebben.

 • Gladheidbestrijding

  Het winterweer is weer begonnen. In deze tijd is de kans op gladheid op de wegen en trottoirs groot. Vooral door (nacht)vorst, ijzel en sneeuw. Dit kan problemen opleveren voor automobilisten, (brom)fietsers en voetgangers.

 • Even voorstellen: Theo Willemsen, secretaris inclusiepanel

  08 november 2021

  De gemeente Putten staat voor een inclusieve samenleving. Iedereen doet mee! Belangrijke rol hierbij is weggelegd voor het Inclusiepanel Putten. Dit panel staat de gemeente gevraagd en ongevraagd bij met adviezen. Het panel bestaat uit enthousiaste en betrokken inwoners van onze gemeente. De komende maanden stellen de leden van het panel zich voor en vertellen ze over hun ervaringen.