Meedoen in Gelijkwaardigheid

In de laatste gemeenteraadsvergadering van 2023 is het beleidsplan Meedoen in Gelijkwaardigheid goedgekeurd. Dit is een belangrijke stap op weg naar een samenleving waarin iedereen gelijke kansen krijgt en meetelt.

Inclusieve samenleving

Het beleidsplan hebben we gemaakt na goed te hebben geluisterd naar wat inwoners en verschillende organisaties willen. Dit hebben wij gedaan tijdens de dialoogsessies. Het plan laat de wens zien voor een samenleving waarin iedereen mee kan en mag doen. Een samenleving waarin we niemand buitensluiten of discrimineren.

Plannen voor gelijkheid

In het beleidsplan staan plannen en acties die ervoor zorgen dat iedereen dezelfde kansen krijgt. We willen ervoor zorgen dat iedereen kan meedoen. En dat doen we binnen vier overkoepelende thema’s: bewustwording, ontmoeting, toegankelijkheid en meedoen.

Doe mee!

 U kunt actief meedoen door activiteiten te organiseren die bijdragen aan inclusie en tegen discriminatie zijn. Vanaf 1 februari 2024 komt hier een speciale subsidie voor beschikbaar. Kijk op www.putten.nl/meedoen voor meer informatie.

vragen?

Gemeente Putten
Afdeling Samenleving
(0341) 359 611
www.putten.nl/meedoen