Inzageverzoek persoonsgegevens (AVG)

U kunt ons vragen om inzage in uw persoonsgegevens. Het recht van inzage gaat alleen over uw eigen gegevens en niet die van iemand anders. Met een inzageverzoek achterhaalt u of en welke persoonsgegevens van u worden verwerkt. U mag deze inzien of een schrift (kopie) hiervan aan vragen. Op die manier moet duidelijk worden voor u waar de gegevens vandaan komen. En met wie wij de gegevens delen. Bent u jonger dan zestien jaar of staat u onder curatele? Alleen uw wettelijk vertegenwoordiger mag namens u een inzageverzoek doen.

Formulier inzageverzoek persoonsgegevens downloaden

Inzageverzoek indienen

Wilt u gebruik maken van bovenstaand recht? Download het formulier print uit en vul in. U geeft het formulier persoonlijk af bij de Servicebalie in het gemeentehuis. Zodat uw identiteit gecontroleerd kan worden. Wij vragen u zo specifiek mogelijk te zijn over welke persoonsgegevens u in wilt zien. Zodat wij u goed kunnen helpen. Beschrijf daarnaast zo duidelijk mogelijk over welk onderwerp uw verzoek gaat, met wie u contact heeft gehad en waarover.

Meer informatie

Contactgegevens

T (0341) 359 637