Inzageverzoek persoonsgegevens (AVG)

U kunt ons vragen om inzage in uw persoonsgegevens. Het recht van inzage heeft alleen betrekking op uw eigen gegevens en niet op die van een ander persoon. U kunt met een inzageverzoek achterhalen of en welke persoonsgegevens van u worden verwerkt door deze in te zien of een schrift (kopie) hiervan aan te vragen. Op die manier moet duidelijk worden voor u waar de gegevens vandaan komen en met wie wij de gegevens eventueel delen of hebben gedeeld. Als u jonger bent dan zestien jaar of als u onder curatele bent gesteld, dan kan alleen uw wettelijk vertegenwoordiger namens u een inzageverzoek doen.

Formulier inzageverzoek persoonsgegevens downloaden

Inzageverzoek indienen

Wilt u gebruik maken van bovenstaand recht? Dan kunt u het formulier downloaden, uitprinten en invullen. U kunt het formulier persoonlijk afgeven bij de Servicebalie in het gemeentehuis, zodat uw identiteit gecontroleerd kan worden. Om u goed te kunnen helpen, vragen we u zo specifiek mogelijk te zijn over welke persoonsgegevens u in wilt zien. Beschrijf daarnaast zo duidelijk mogelijk over welk onderwerp uw verzoek betrekking heeft, met wie u contact heeft gehad en waarover.

Meer informatie

Contactgegevens

T (0341) 359 637