Ontwikkelingsperspectieven agrarische bedrijven Putten - 2023

De gemeente Putten heeft in 2023 door extern adviesbureau VanWestreenen een onderzoek laten uitvoeren naar de toekomstplannen van de lokale agrarische bedrijven. Hier hebben 130 agrariërs op vrijwillige basis aan meegewerkt. Deze inventarisatie heeft geresulteerd in het onderzoeksrapport ‘Ontwikkelingsperspectieven agrarische bedrijven Putten’. Het rapport is op maandag 9 oktober 2023 openbaar gemaakt.