Waardevolle bomen

De gemeenteraad van Putten heeft in 2015 het Bomenbeleidsplan vastgesteld.

In dit nieuwe beleid is niet alleen sprake van meer aandacht voor bomen, maar is ook gekozen voor deregulering door het afschaffen van de omgevingsvergunning voor het kappen van één of meer bomen voor een deel van Putten.

Vanaf 1 juli 2015 hoeft er binnen de bebouwde kom van Putten geen vergunning meer aangevraagd te worden voor het kappen van bomen, met uitzondering van de bomen die staan vermeld op de Lijst Waardevolle Bomen. Voor het gebied “wonen in het bos” en in het buitengebied (inclusief Krachtighuizen, Huinen en Koudhoorn) is het niet toegestaan om zonder vergunning één of meerdere bomen te kappen. Hiervoor moet een vergunning aangevraagd worden.

Eigenaren van een waardevolle boom kunnen, als tegemoetkoming in de kosten, een subsidie aanvragen voor het laten uitvoeren van (achterstallig) onderhoud.